• <Läs mer på Intel.com

Intel Teach-programmet

Syftet med programmet är att förbättra lärarnas effektivitet genom professionell utveckling, att hjälpa lärarna att integrera teknik i sina lektioner och att främja elevernas förmåga till problemlösning, kritiskt tänkande och samarbete. Intel Teach är det största och mest framgångsrika programmet i sitt slag med mer än 10 miljoner lärare, som utbildas över hela världen, varav 1,3 miljoner i Europa.

Essentials

Syftet med programmet är att förbättra lärarnas effektivitet genom professionell utveckling, att hjälpa lärarna att integrera teknik i sina lektioner och att främja elevernas förmåga till problemlösning, kritiskt tänkande och samarbete. Intel Teach är det största och mest framgångsrika programmet i sitt slag med mer än 10 miljoner lärare, som utbildas över hela världen, varav 1,3 miljoner i Europa.

Genom att studera denna kurs får läraren allt nödvändigt material och instruktioner för klassorientering, installation av digitala laboratorier, datarum och andra delar i inlärningsmiljön för att uppfylla nutida standarder.

Elements

Intels Teach Elements-kurser kan genomföras online som självstudier för personlig professionell utveckling. Intel stöder även integrering av kursen i online- och 'ansikte-mot-ansikte'-utvecklingsprogram och tillhandahåller hjälpmedel (se länkar nedan). Hjälpmedlen främjar en djupare upplevelse för lärarna när de arbetar sig igenom e-inlärningsmodulerna. I en hjälpmedelssituation bygger mindre gruppdiskussioner och handlingsplaner på att man delar på professionella inlärningsgemenskaper runt kursinnehållet.

Oavsett om det är självstudier eller hjälpmedelsstudier omfattar uppläggningen av instruktionsmaterial följande:

  • Animerade e-inlärningshandledningar
  • Animerade e-inlärningshandledningar
  • Offlineaktiviteter för att tillämpa koncept

Advanced Online

Advanced Online är ett blandat inlärningsprogram som fokuserar på innovativa utbildningsmetoder och inlärningsstilar för att förbättra undervisningen och inlärningen. För att underlätta deltagande, samarbete och certifiering är programmet baserat på en onlineplattform. Kärnan i programmet är utbildningsvägen, den egentliga 'kursen' eller 'modulen' som deltagarna kommer att gå igenom. Detta är en strukturerad metod som medger en effektiv kombination av olika former av leverans, modeller för undervisning och inlärningsstilar. Den visar innovativa metoder som stöder elevernas självstudier, med ICT som mervärde.