• <Läs mer på Intel.com

The Robotic Musicians: Intel’s Industrial Control in Concert