• <Läs mer på Intel.com

Intel in the Smart Grid: Interactive Energy Visualization Tool