• <Läs mer på Intel.com

Intel® Architecture: Enable the Smart Grid

Intel Architecture: Enable The Smart Grid