• <Läs mer på Intel.com

Företagsmobilitet

Företaget blir mobilt

Översikt  >  Läs  >  Planera  >  Besluta


Mobila enheter ändrar inte bara hur, när och var arbetet utförs i företaget, de förändrar hur dagens användare förväntar sig att arbeta. I takt med att fler och fler anställda använder egna enheter för arbete innebär ohanterade BYOD-enheter en ökad IT-säkerhetsrisk. Men med rätt uppgraderingsstrategi för enheterna kan du ge de anställda den mobilitet och prestanda de vill ha, samtidigt som du får den säkerhet och hanterbarhet företaget kräver.

lär dig grunderna

Läs om grunderna

Mobila enheter förändrar det sätt som de anställda arbetar på genom att öka deras flexibilitet. Och även om den här nya mobilitetsnivån hjälper till att öka produktiviteten innebär den också unika IT-utmaningar.

Läs mer om företagsmobilitet >

 

Relaterade ämnen

Planera din strategi

Planera din strategi

Med rätt planeringsresurser kan IT-organisationer maximera fördelarna med mobila enheter och minimera riskerna genom att integrera kompatibel teknik som ger kraftfullt inbyggt skydd och hanterbarhet.

Lägg upp en strategi för företagsrörlighet >

 

Relaterade ämnen

Ta beslut om teknik

Ta beslut om teknik

Det finns en rad olika Intel-arkitekturbaserade enheter som är lämpliga för företaget. Integrera enheter som är kompatibla med befintlig maskin- och programvara för att öka säkerheten, förenkla IT-hanteringen och uppfylla de mobilitetskrav de anställda ställer.

Bestäm dig för rätt mobila lösning för företaget >

 

Relaterade ämnen

Intel® IT Center-resurser