Masthead Light

Desktops for Business

Power in a compact design

Less clutter, more security

There’s power in a desktop PC. And with the latest innovations in design, performance, and security, Intel® architecture-based desktops for business deliver everything you need.

A woman at a desktop all-in-one PC

All-in-one PCs: Sleek, space-saving designs
Beautifully crafted all-in-one PCs powered by the latest Intel® Core™ vPro™ processors: Available in streamlined, clutter-free designs, perfect for compact spaces.1

Learn more about stylish all-in-one PCs >

 

Built-in security that’s built for business

Built-in security that’s built for business
Embedded security features, powered by new generation processors protect users from identity theft and ensure safe network access.2 Remotely track and manage thousands of devices to update, disable, lock, wipe, or restore.3,4 

View hardware security whitepaper (8 pages) >

Touch capable, enterprise compatible

Touch capable, enterprise compatible
All-in-one PCs running Windows* 8 Pro are not only compatible with x86 applications, peripherals, and drivers for seamless system integration, they also feature innovative touch-capable technology that offers users a new and exciting way to work.

 

Produkt- och prestandainformation

open

1. Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på IT-miljön och på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats. Om du vill veta mer går du in på: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html.

2. No computer system can provide absolute security under all conditions. Built-in security features available on select Intel® Solid-State Drives may require additional software, hardware, services, and/or an Internet connection. Results may vary depending upon configuration. Consult your system manufacturer for more details.

3. Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet. Förutsättningar är aktiverad Intel® processor, aktiverat chipset och inbyggd programvara och programvara som optimerats för att använda teknikerna. Fråga systemets tillverkare och programvaruleverantören om du vill veta mer.

4. Kräver aktivering och ett system med anslutning till ett företagsnätverk, Intel® AMT-aktiverat chipset, nätverksmaskinvara och programvara. För bärbara datorer gäller att Intel AMT inte kanske finns tillgängligt eller att funktionerna är begränsade då datorn är ansluten till ett värddatorbaserat VPN, vid trådlös anslutning, på batteri, i vänteläge, viloläge, eller avstängd. Resultat är beroende av maskinvara, installation och konfiguration. För mer information, gå till www.intel.com/technology/vpro/index.htm.