Masthead Light

Laptops for Business: 2 in 1s and Ultrabooks™

Performance meets mobility

Sleeker, safer, and a touch more engaging

If you want the full power of a business laptop in a lightweight design, 2 in 1 and Ultrabook™ devices deliver. These Intel® architecture-based laptops for business are always ready, with the performance, security, and manageability you expect from Intel.

Ultrabook and 2 in 1 devices with 4th generation Intel® Core™ vPro™ processors provide best-in-class1 wireless mobility, embedded security, remote manageability, and unmatched performance.

2 in 1: Business laptop and tablet, one device

Whether you choose a convertible or detachable model, boosting enterprise efficiency has never been so simple. Multitask up to four times faster, edit media-rich presentations, and use wireless projection videoconferencing.1,2,3,4
Video: 2 in 1 for business (1:52) >

Enterprise-ready Ultrabook

Less than an inch thick and available in 2 in 1 and clamshell form factors, Ultrabook is everything you need to be productive anywhere. With incredible mobility, performance, and compatibility, Ultrabook devices equipped with the 4th generation Intel® Core™ vPro™ processors transform the way users work.
Video: Ultrabook for business
(1:56) >

2 in 1 enterprise experience

Experience the versatility of Intel® processor-based 2 in 1 devices for the enterprise business, with the adaptability and flexibility of a tablet, the performance and productivity of a full PC, and enterprise-level security for IT manageability. 
Video: 2 in 1 experience (2:44) >

2 in 1 man woman working

Create and collaborate with 2 in 1 devices

Today's office worker needs a flexible keyboard to create and touch screen to collaborate. See how 2 in 1s bring these together in a portable, powerful device.

View 2 in 1 solution brief (3 pages) >

Browse Ultrabook and 2 in 1 Resources

Visa mer

Produkt- och prestandainformation

open

1. Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel mikroprocessorer. Prestandatester, som SYSmark och MobileMark, mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. Läs mer på http://www.intel.com/performance. Resultat har uppmätts av Intel baserat på programvara, benchmark eller annan information från tredje parter och tillhandahålls endast för informationsändamål.  Alla skillnader i design eller konfiguration av systemets maskinvara eller programvara kan påverka verkliga prestanda. Intel styr inte och granskar inte designen eller implementeringen av tredje parts information som det hänvisas till i detta dokument. Intel uppmuntrar alla sina kunder att gå till webbplatserna för de tredje parter eller andra källor som det hänvisas till för att bekräfta huruvida data som hänvisas till är korrekta och återspeglar prestanda i system som finns tillgängliga för inköp.

2. Tillgängligt på utvalda Intel® Core™ processorer. Kräver ett system med Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) aktiverat. Fråga tillverkaren av din dator. Prestandan varierar beroende på vilken maskinvara och programvara som används. För mer information inklusive detaljer om vilka processorer som har stöd för HT Technology, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

3. Inbyggda visuella funktioner är inte aktiverade på alla datorer, och optimerad programvara kan krävas. Fråga systemtillverkaren. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/visual-technology/intel-visual-technology-consumer.html.

4. Dator med funktioner för Intel® Wireless Display, kompatibel adapter och tv krävs. 1080p och Blu-ray* eller annat skyddat material kan endast spelas upp på tredje generationens Intel® Core™ processorbaserade datorer med inbyggd visuell teknik. Fråga tillverkaren av din dator. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html.