• <Läs mer på Intel.com

Intel® 82579 GbE PHY: Datasheet, Vol. 2.1

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat