• <Läs mer på Intel.com

IT in Banking

Cut costs by streamlining your IT infrastructure

In financial services, a bank’s day-to-day operations can create costly IT challenges—especially when back offices remain neglected in terms of investment, leaving IT with a patchwork of outdated systems. By updating IT infrastructures with relevant new technologies, firms can access critical information faster and keep costly deskside IT visits and troubleshooting to a minimum.

Core IT system trends

Cloud computing, RISC Migration, client-side virtualization, mobility, and security are all important trends that are changing the shape and experience of retail banks. From the data center to the client, they can help banks by allowing more work to get done using less power and less space, all while providing agility and a higher degree of continuous operations.

Intel Cloud 2015 Vision

As more data enters the cloud, Intel is developing a cohesive set of open, yet well-defined, standards that operate across IT infrastructures.

Read the Intel Cloud 2015 Vision >

Intel® Core™ vPro™ processors: boost efficiency and reduce costs

By deploying PCs powered by the Intel® Core™ vPro™ processor family,1 firms can increase flexibility and computing ability, all while reducing energy requirements and cutting costs. Specific processor benefits include:

  • Remote monitoring: Keeps downtime and deskside visits to a minimum, allowing IT to diagnose and repair PCs remotely, even if they are turned off or the OS is unresponsive.
  • Intel® Anti-Theft Technology2: Intel Core vPro processor–based PCs can disable themselves if they are lost or stolen.
  • Intel® Active Management Technology3: Allows IT to conduct remote software changes and immediately respond to everyday events such as interest rate changes.
  • Intel® vPro Technology4:  Is a set of security and manageability capabilities built into the 2nd generation Intel® Core™ vPro™ processor family, Intel® chipsets, and network adapters.

Discover Intel’s latest desktop processors >

Financial services RISC migration

Financial services RISC migration

As financial institutions look for ways to accelerate ROI and reduce risk, Intel server processors are enabling more scalable, efficient solutions.

Read the solution brief >

Benefits of client-side virtualization for financial services

Intel processors with built-in virtualization capabilities help improve manageability, security, TCO, and overall user experience.

Read the solution brief >

Intel® Xeon® processors: Savings through consolidation

Financial organizations can achieve exceptional scalable performance and advanced reliability for the most data-demanding applications with the Intel® Xeon® processor family. Specifically, you can expect:

  • Adaptive performance: Servers with the Intel® Xeon® processor E5 family can boost performance up to 80 percent over previous-generation Intel® Xeon® processor-based servers.56 And with performance that adapts to workloads, Intel® Turbo Boost Technology 2.0 delivers up to two times more performance on demand than previous-generation turbo boost technology.678
  • Increased efficiency: Intel® I/O Acceleration Technology (Intel® I/OAT) with Intel® QuickData Technology moves data more efficiently through Intel® Xeon® processor–based workstations and server platforms, helping to reduce latency even more.
  • Greater security: With Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI), the Intel Xeon processor family can accelerate pervasive encryption by ten times, all without a tax on performance elsewhere in your data center.69

Discover Intel's latest server processors >

Produkt- och prestandainformation

open

1. Prestandaökning baserad på Intel-jämförelse med SPECjbb2005* affärsoperationer per sekund mellan fyra år gammal server med Intel® Xeon®-processor med enkel kärna, 3,8 GHz med 2M cache och en ny server med Intel Xeon-processor X5600. Intel-konsolidering baserad på utbyte av 15 fyra år gamla servrar med Intel Xeon-processor mot en ny server med Intel Xeon-processor X5600. Jämförbara prestanda bibehölls, vilket uppmättes med SPECjbb2009*. Kostnader och avkastning på investering har beräknats baserat på intern Intel-analys och tillhandahålls endast för informationsändamål. Prestandatester och testresultat mäts med särskilda datorsystem och/eller komponenter och ger ungefärliga prestanda för Intel-produkter som mäts i dessa tester. Skillnader i systemets maskinvaru- eller programvarudesign eller -konfiguration kan påverka faktiska prestanda. Köpare bör konsultera andra informationskällor för att utvärdera prestanda för de system eller komponenter som de funderar på att köpa. För mer information, gå till www.intel.com/performance/server/.

2. Intel® Antistöldteknologi—PC-skydd (Intel® AT-p). Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. För Intel® Antistöldteknologi krävs att datorsystemets chipset, BIOS, version av inbyggd programvara och programvara är Intel® AT-aktiverade. Dessutom krävs att tjänsteleverantör/ISV-program och tjänsteabonnemang är Intel AT-aktiverade. Mekanismerna för spårning (utlösare), svar (åtgärder) och återställning fungerar först när Intel® AT har aktiverats och konfigurerats. Vissa funktioner kanske inte erbjuds av alla ISV:er eller tjänstleverantörer och finns kanske inte tillgängliga i alla länder. Intel antar inget ansvar för förlorade eller stulna data och/eller system eller några andra resulterande skador.

3. För Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) måste datorerna ha chipset, nätverkskretsar och programvara som hanterar Intel® AMT samt vara anslutna till elnätet och företagets datanät. Vid installationen krävs att kunden gör egna konfigurationer. Dessutom kan skript för administrationskonsolen eller extra integrering med befintliga säkerhetssystem behövas för att vissa funktioner ska aktiveras. Du kan även behöva införa vissa nya rutiner för installation av nya affärsprocesser. Intel AMT finns inte till alla bärbara datorer, och för vissa av dem är funktionerna begränsade när datorn är ansluten till ett värddatorbaserat VPN eller trådlöst nät, eller när datorn går på batteridrift, är i vänteläge, viloläge eller avstängd. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html.

4. Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats och på it-miljön. Om du vill veta mer går du in på: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html. 

5. Källa: Prestandajämförelse med geometriskt medelvärde för SPECint*_rate_base2006, SPECfp*_rate_base2006, STREAM*_MP Triad, och resultat av Linpack*-benchmarktester. Baslinjens geometriska medelresultat är 166,75 på tidigare generations 2S Intel® Xeon®-processor X5690-plattform baserade på bästa publicerade SPECrate*-poäng på www.spec.org och bästa Intel-interna mätningar på STREAM*_MP Triad och Linpack till och med den 5 december 2011. Nytt geometriskt medelvärde på 306,74 baserat på Intels internt uppmätta uppskattningar med Intel-plattform som har två Intel® Xeon®-processorer E5-2690, Intel® Turbo Boost Technology och Enhanced Intel SpeedStep® Technology aktiverade, med Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), 128 GB RAM, Red Hat* Enterprise Linux Server 6.1 beta för x86_6, Intel® Compiler 12.1, THP inaktiverat för SPECfp*_rate_base2006 och THP aktiverat för SPECint*_rate_base2006.

6. Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel® mikroprocessorer. Prestandatest som SYSmark* och MobileMark* mäts med hjälp av särskilda datorsystem, -komponenter, -program, -åtgärder och -funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att får en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestandan för den tänkta produkten i kombination med andra produkter.

7. Ett system med Intel® Turbo Boost Technology krävs. Intel Turbo Boost Technology och Intel Turbo Boost Technology 2.0 finns endast tillgängliga på vissa Intel®-processorer. Tala med PC-tillverkaren. Prestanda varierar beroende på maskinvara, programvara och systemkonfiguration. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

8. Källa: Prestandajämförelse med SPECint*_rate_base2006-benchmark med Intel® Turbo Boost Technology aktiverat och inaktiverat. Baslinjeresultat på 390 (Intel® Turbo Boost Technology aktiverat) och 3XX (Intel® Turbo Boost Technology inaktiverat) baserat på Intels internt uppmätta uppskattningar fram till den 4 augusti 2011 med ett Supermicro* X8DTN+-system med två Intel® Xeon®-processorer X5690, Intel® Turbo Boost Technology aktiverat eller Intel® Turbo Boost Technology inaktiverat, Enhanced Intel SpeedStep® Technology aktiverat, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) aktiverat, 48 GB RAM, Red Hat Enterprise Linux* Server 6.1 beta för x86_6. Nya resultat på 593 (Intel® Turbo Boost Technology aktiverat) och 529 (Intel® Turbo Boost Technology inaktiverat) baserat på Intelt internt uppmätta uppskattningar med en Intel-plattform som har två Intel® Xeon®-processorer E5-2680, Intel® Turbo Boost Technology aktiverat eller Intel® Turbo Boost Technology inaktiverat, Enhanced Intel SpeedStep® Technology aktiverat, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) aktiverat, 64 GB RAM, RRed Hat Enterprise Linux* Server 6.1 beta för x86_6.

9. Källa: Testning med Oracle Database Enterprise Edition* 11.2.0.2 med Transparent Data Encryption (TDE) AES-256 visar så mycket som en 10-faldig ökning i hastighet vid infogande av en miljon rader 30 gånger i en tom tabell på Intel® Xeon®-processor X5680 (3,33 GHz, 36 MB RAM) med Intel® Integrated Performance Primitives-rutiner (Intel® IPP), jämfört med Intel® Xeon®-processorn X5560 (2,93 GHz, 36 MB RAM) utan Intel IPP.