• <Läs mer på Intel.com

Retail Banking: Mobile Banking Technology

Banking in a mobile world

To better serve customers with differentiated services, banks are extending applications to mobile platforms such as tablets and smartphones. These new technologies are changing how data and reports can be delivered, and as security features become standard in more mobile devices, online and mobile payment will provide opportunities for banks to further set themselves apart.

Intel® Xeon® processor family

As mobile banking grows, banks must store and process more consumer data, all while expanding their private cloud computing capabilities. The new Intel® Xeon® processor E5 family delivers the computing power and agility they need to do so, including:

  • Adaptive performance: Automatically boosts performance when you need it for single and multi-threaded applications, including increased floating-point performance for high-performance computing workloads.12 And for unpredictable workload spikes, Intel® Turbo Boost Technology 2.0 delivers up to two times more performance on demand than previous-generation turbo technology.134
  • Scalable storage: Increases storage scalability and boosts storage performance up to 30 percent.564
  • Pervasive encryption: Accelerates pervasive encryption by ten times withIntel® AES New Instructions (Intel® AES-NI).54
  • Secure virtualization: Combines servers from multiple generations into the same virtualized server pool to extend failover, load balancing, and disaster recovery capability.

With these capabilities, banks can more efficiently manage the large amounts of sensitive data required to maintain a streamlined database and accommodate customers in a mobile world.

Discover the Intel® Xeon® processor E5 family >

For your most data-intensive mission-critical needs, our Intel® Xeon® processor E7 family delivers top-of-the-line, record-breaking performance and scalability.

Discover the Intel® Xeon® processor E7 family >

Intel® Anti-Theft Technology

Intel® Core™ vPro™ processors

By deploying PCs powered by the Intel® Core™ vPro™ processor family,7 banks can increase computing ability and security, all while reducing energy requirements and cutting costs.

iscover Intel’s latest desktop processors >

Intel® Anti-Theft Technology

Using Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT)8, laptops powered by the Intel® Core™ processor family can disable themselves if they get lost or stolen. This is essential, as more consumers and bankers take their data mobile.

Learn more about Intel® AT >

Intel® vPro™ Technology

Managing and protecting desktops and laptops and securing data are among the great challenges for modern businesses. Intel® vPro™ technology7 is a set of security and manageability capabilities built into the 2nd generation Intel® Core™ vPro™ processor family, Intel® chipsets, and network adapters.

Review this technology >

Produkt- och prestandainformation

open

1. Ett system med Intel® Turbo Boost Technology krävs. Intel Turbo Boost Technology och Intel Turbo Boost Technology 2.0 finns endast tillgängliga på vissa Intel®-processorer. Tala med PC-tillverkaren. Prestanda varierar beroende på maskinvara, programvara och systemkonfiguration. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

2. Kräver ett system med Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology). Fråga din datortillverkare. Prestandan varierar beroende på vilken maskinvara och programvara som används. Inte tillgänglig på Intel® Core™ i5-750. För mer information inklusive detaljer om vilka processorer som har stöd för HT Technology, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

3. Källa: Prestandajämförelse med SPECint*_rate_base2006-benchmark med Intel® Turbo Boost Technology aktiverat och inaktiverat. Baslinjeresultat på 390 (Intel® Turbo Boost Technology aktiverat) och 3XX (Intel® Turbo Boost Technology inaktiverat) baserat på Intels internt uppmätta uppskattningar fram till den 4 augusti 2011 med ett Supermicro* X8DTN+-system med två Intel® Xeon®-processorer X5690, Intel® Turbo Boost Technology aktiverat eller Intel® Turbo Boost Technology inaktiverat, Enhanced Intel SpeedStep® Technology aktiverat, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) aktiverat, 48 GB RAM, Red Hat Enterprise Linux* Server 6.1 beta för x86_6. Nya resultat på 593 (Intel® Turbo Boost Technology aktiverat) och 529 (Intel® Turbo Boost Technology inaktiverat) baserat på Intelt internt uppmätta uppskattningar med en Intel-plattform som har två Intel® Xeon®-processorer E5-2680, Intel® Turbo Boost Technology aktiverat eller Intel® Turbo Boost Technology inaktiverat, Enhanced Intel SpeedStep® Technology aktiverat, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) aktiverat, 64 GB RAM, RRed Hat Enterprise Linux* Server 6.1 beta för x86_6.

4. Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel® mikroprocessorer. Prestandatest som SYSmark* och MobileMark* mäts med hjälp av särskilda datorsystem, -komponenter, -program, -åtgärder och -funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att får en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestandan för den tänkta produkten i kombination med andra produkter.

5. Källa: Testning med Oracle Database Enterprise Edition* 11.2.0.2 med Transparent Data Encryption (TDE) AES-256 visar så mycket som en 10-faldig ökning i hastighet vid infogande av en miljon rader 30 gånger i en tom tabell på Intel® Xeon®-processor X5680 (3,33 GHz, 36 MB RAM) med Intel® Integrated Performance Primitives-rutiner (Intel® IPP), jämfört med Intel® Xeon®-processorn X5560 (2,93 GHz, 36 MB RAM) utan Intel IPP.

6. Prestandaökning baserad på jämförelser med tillgänglig konkurrensinformation, faktisk testning kommer att genomföras när den produktionsklara produkten finns tillgänglig. 

7. Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats och på it-miljön. Om du vill veta mer går du in på: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html. 

8. Intel® Antistöldteknologi—PC-skydd (Intel® AT-p). Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. För Intel® Antistöldteknologi krävs att datorsystemets chipset, BIOS, version av inbyggd programvara och programvara är Intel® AT-aktiverade. Dessutom krävs att tjänsteleverantör/ISV-program och tjänsteabonnemang är Intel AT-aktiverade. Mekanismerna för spårning (utlösare), svar (åtgärder) och återställning fungerar först när Intel® AT har aktiverats och konfigurerats. Vissa funktioner kanske inte erbjuds av alla ISV:er eller tjänstleverantörer och finns kanske inte tillgängliga i alla länder. Intel antar inget ansvar för förlorade eller stulna data och/eller system eller några andra resulterande skador.