• <Läs mer på Intel.com

CAST—Imagine the Future of Aging

Den här videon är inte längre tillgänglig. Sök efter andra videor på vår webbplats.

Care giver network and technology helping elderly in the home.