• <Läs mer på Intel.com

UC Irvine Video: Shouldering the Load