• <Läs mer på Intel.com

IRC Fab Equipment List, April 2012