• <Läs mer på Intel.com

Intel® Core™ i7-600/i5-500/i5-400/i3-300 Processor Series: Update

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat

Intel® Core™ i7-600/i5-500/i5-400/i3-300 Processor Series: Update

The document is an update to the specifications contained in the datasheet addendum for the Intel® Core™ i7-600/i5-500/i5-400/i3-300 mobile processor series.

The document is a compilation of device and documentation errata and specification clarifications and changes.

Read the full Intel® Core™ i7-600/i5-500/i5-400/i3-300 Processor Series Update.