• <Läs mer på Intel.com

Intel® Atom™ Processor N2000/D2000 Series In Surprising Places