• <Läs mer på Intel.com

Intel® Xeon® Processor 5100 Series: Thermal Guide

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat

Find thermal management and measurement techniques and the impact of integrated thermal management logic.