Masthead Light

Intel Embedded Processor and Chipset Resources

High-performance, energy-efficient processors for today’s intelligent applications

Intel provides comprehensive product lines, including chipsets, single- and multi-port gigabit and 10-gigabit Ethernet controllers, and networked storage.1, 2

Design Resources

Konversationer

Produkt- och prestandainformation

open

1. Prestandatester och testresultat mäts med särskilda datorsystem och/eller komponenter och ger ungefärliga prestanda för Intel-produkter som mäts i dessa tester. Skillnader i systemets maskinvaru- eller programvarudesign eller -konfiguration kan påverka faktiska prestanda. Köpare bör konsultera andra informationskällor för att utvärdera prestanda för de system eller komponenter som de funderar på att köpa. Mer information om prestandatester och Intel-produkters prestanda finns på www.intel.com/content/www/us/en/benchmarks/resources-benchmark-limitations.html.

2. TDP-värden för Intel® Atom™ Processor E6xx-serien är uppskattningar före harts. SPEC* CPU2006 är en industriell standard med benchmark designad för att tillhandahålla prestandamättningar som kan användas för att jämföra beräkningsintensiva arbetsbelastningar på olika datorsystem. SPEC* CPU2006-tester på Intel® mikroprocessorer mäts genom att använda specifika, väl konfigurerade system. Dessa resultat kan, men behöver inte, reflektera relativ prestanda för Intel-mikroprocessor i system med olika utformningar och konfigurationer av maskinvara eller programvara (inklusive kompilatorer). Köpare bör konsultera andra informationskällor, inklusive testresultat för system, för att utvärdera prestanda för de system eller komponenter som de funderar på att köpa. För mer information om SPEC* CPU2006, gå till www.spec.org/cpu2006/. För beskrivningen av de system som används för att erhålla dessa testresultat och annan information om mikroprocessor- och systemprestanda och benchmark, gå till Intels webbplats, www.intel.com, eller ring 1-800-628-8686.