Kontron M2M Smart Services Developer Kit*

Kontron Machine-to-Machine (M2M) Smart Services Developer Kit using Intel® Atom™ processor E640T

The Kontron M2M Smart Services Developer Kit* for machine-to-machine applications enables more efficient enterprise solutions by generating a faster time-to-market through the quick development and deployment of M2M applications connectivity and performance.

Kontron Machine-to-Machine Smart Services Developer Kit

Kontron Machine-to-Machine Smart Services Developer Kit

 

Resources

Software

ILS Technology provides the world’s only ready-to-use, easy-to-deploy, off-the-shelf cloud platform to connect enterprise IT systems to the devices and machines on which businesses depend. ILS Technology offers unparalleled security to protect company and customer data and ensure regulatory compliance.

Enable Intelligent Designs

Design assistance

Have an Intel representative contact you about your embedded project needs.

Request assistance >

Kontron support

Kontron sales:

Phone: 888-294-4558

Email: sales@us.kontron.com

 

Kontron technical support:

Phone: 800-480-0044

Email: support@us.kontron.com

 

Drivers, returns, warranties, and contacts for products:

Visit http://us.kontron.com/support >

Konversationer

Produkt- och prestandainformation

open

1. Intels utvärderingsplattformar är produkter och/eller produkter under utveckling som har släppts före den officiella utgivningen och är endast avsedda för teknisk användning i en laboratoriemiljö, och erbjuds till kunder och tredje parter för validering, utvärdering, utveckling och demonstrationssyften. Utvärderingsplattformar är inte avsedda för användning i en bostad. Genom att följa proceduren för att beställa en utvärderingsplattform, bekräftar du att den här utvärderingsplattformen kanske inte har testats eller godkänts av någon myndighet eller organ för godkännande för elektrisk säkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet, telekommunikationer eller andra produktregleringsprogram vid distributionstillfället. Du samtycker till att använda utvärderingsplattformen i enlighet med klicka-för-att-godkänna avtalet som gäller leveransen av dessa plattformar och eventuella lokalt gällande produktregleringskrav. Om ytterligare produktregleringskrav gäller samtycker du till att antingen säkerställa att användningen av utvärderingsplattformen följer alla sådana gäller produktregleringskrav eller att upphöra med användningen av utvärderingsplattformen och skicka tillbaka den till Intel. Du är ansvarig för att säkerställa att användningen av utvärderingsplattformen inte orsakar farlig elektromagnetisk störning i radio- eller tv-mottagning. För erbjudanden som kräver ansökan/godkännande: urvalskriterierna är helt efter Intels gottfinnande och ansökan garanterar inte mottagande av kort eller material. Sökande informeras via e-post om de har godkänts. Vissa program kan vara begränsade till ett moderkort per projekt. Varje projekt kräver en separat ansökan. Programdatum (första/sista/utskick/ansökningar osv.) kan ändras.