Norco BIS-6630* Intel® Atom™ Processor N2800 Development Kit

The Norco BIS-6630* is a compact, fanless embedded PC developed around the Intel® Atom™ processor N2800 (formerly known as Cedar Trail) for industrial, media player, kiosk, point of sale, and single board computer applications. With unparalleled, 12-watt power-performance efficiency, and a size of 7.5 inches x 7.5 inches x 2.5 inches, the BIS-6630 offers continual connectivity with six USB hubs, six COM ports, two-gigabit Ethernet, Wi-Fi option via two mini-PCIe* slots, one VGA, one DVI-D at up to 1920 x 1080, internal 18-bit low-voltage differential signaling (LVDS) at up to 1366 x 768 resolution, Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio), 2.5-inch SATA drive bay and mSATA option, 12-volt direct current (VDC) power input, and support for Windows Embedded* 7, Windows* 7, and future Linux* systems.

Applications: Industrial, media player, kiosk, point of sale, and single board computer

Enable Intelligent Designs

Developer kit available while supplies last:

 $279 USD    $149 USD

Norco support

Shenzhen, China

Phone: 86-755-27697548

Email: norco_rd@norco.com.cn


Europe

Contact: Wu Yong

Phone: 31-(0)40-2028140

Email: wuyong@norco.com.cn


USA

Contact: Bin Lin

Phone: 909-594-7600 ext.111

Email: bl@habeyusa.com

Design Resources

Konversationer

Produkt- och prestandainformation

open

1. Intels utvärderingsplattformar är produkter och/eller produkter under utveckling som har släppts före den officiella utgivningen och är endast avsedda för teknisk användning i en laboratoriemiljö, och erbjuds till kunder och tredje parter för validering, utvärdering, utveckling och demonstrationssyften. Utvärderingsplattformar är inte avsedda för användning i en bostad. Genom att följa proceduren för att beställa en utvärderingsplattform, bekräftar du att den här utvärderingsplattformen kanske inte har testats eller godkänts av någon myndighet eller organ för godkännande för elektrisk säkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet, telekommunikationer eller andra produktregleringsprogram vid distributionstillfället. Du samtycker till att använda utvärderingsplattformen i enlighet med klicka-för-att-godkänna avtalet som gäller leveransen av dessa plattformar och eventuella lokalt gällande produktregleringskrav. Om ytterligare produktregleringskrav gäller samtycker du till att antingen säkerställa att användningen av utvärderingsplattformen följer alla sådana gäller produktregleringskrav eller att upphöra med användningen av utvärderingsplattformen och skicka tillbaka den till Intel. Du är ansvarig för att säkerställa att användningen av utvärderingsplattformen inte orsakar farlig elektromagnetisk störning i radio- eller tv-mottagning. För erbjudanden som kräver ansökan/godkännande: urvalskriterierna är helt efter Intels gottfinnande och ansökan garanterar inte mottagande av kort eller material. Sökande informeras via e-post om de har godkänts. Vissa program kan vara begränsade till ett moderkort per projekt. Varje projekt kräver en separat ansökan. Programdatum (första/sista/utskick/ansökningar osv.) kan ändras.