Den webbläsarversion som du använder rekommenderas inte för den här webbplatsen.
Du bör uppgradera till den senaste versionen av webbläsaren genom att klicka på någon av följande länkar.

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat

Intel® Boot Loader Development Kit Core for Cedar Rock: Notes

Intel® Boot Loader Development Kit (Intel® BLDK) Core 2.3.9.7
[Based on the UEFI Development Kit 2010 (UDK2010)]
CedarRock Source Release Notes
July 12, 2012

INTEL CONFIDENTIAL

Copyright (c) 1999-2012 Intel Corporation All Rights Reserved.

The source code contained or described herein and all documents related to the source code ("Material") are owned by Intel Corporation or its suppliers or licensors. Title to the Material remains with Intel Corporation or its suppliers and licensors. The Material may contain trade secrets and proprietary and confidential information of Intel Corporation and its suppliers and licensors, and is protected by worldwide copyright and trade secret laws and treaty provisions. No part of the Material may be used, copied, reproduced, modified, published, uploaded, posted, transmitted, distributed, or disclosed in any way without Intel's prior express written permission.

Read the full Intel® Boot Loader Development Kit Core for Cedar Rock Release Notes.

Relaterade videor