• <Läs mer på Intel.com

Intel® Active Management Technology

Perform remote diagnosis and repair with the out-of-band access

Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) enables cost-effective remote management of networked embedded systems even when the systems are powered off. IT personnel can discover, heal, and protect networked embedded systems, without incurring the expense of onsite support1.

Enable Intelligent Designs

Learn how Intel® technologies optimize intelligent systems design

Discover more technologies >

Intel® AMT Supports Digital Signage for Small Business

video icon

Embedded host-based configuration supports digital signage for SMBs with minimal IT infrastructure.

Learn more >

Intel® support för Center för inbäddad design

Nå teknisk och säljhjälp, registrera dig för ett konto hos Intel Center för inbäddad design eller hantera ditt konto.

Kontakta oss >

Konversationer

Produkt- och prestandainformation

open

1. Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) kräver aktivering och ett system med anslutning till ett företagsnätverk, Intel® AMT-aktiverat chipset, nätverksmaskinvara och programvara. För bärbara datorer gäller att Intel® AMT kanske inte finns tillgängligt eller att funktionerna är begränsade då datorn är ansluten till ett värddatorbaserat VPN, vid trådlös anslutning, på batteri, i vänteläge, viloläge, eller avstängd. Resultat är beroende av maskinvara, installation och konfiguration. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.