• <Läs mer på Intel.com

Intel® Active Management Technology

Perform remote diagnosis and repair with the out-of-band access

Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) enables cost-effective remote management of networked embedded systems even when the systems are powered off. IT personnel can discover, heal, and protect networked embedded systems, without incurring the expense of onsite support1.

Enable Intelligent Designs

Learn how Intel® technologies optimize intelligent systems design

Discover more technologies >

Connect with us

Request design assistance >

Join the technical community >

View contact options >

Sign up to receive newsletters >

Embedded expertise available by chat.

Chat in English Monday-Friday, or send us your question.

Konversationer

Produkt- och prestandainformation

open

1. Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) kräver aktivering och ett system med anslutning till ett företagsnätverk, Intel® AMT-aktiverat chipset, nätverksmaskinvara och programvara. För bärbara datorer gäller att Intel® AMT kanske inte finns tillgängligt eller att funktionerna är begränsade då datorn är ansluten till ett värddatorbaserat VPN, vid trådlös anslutning, på batteri, i vänteläge, viloläge, eller avstängd. Resultat är beroende av maskinvara, installation och konfiguration. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.