• <Läs mer på Intel.com

Intel® I/O Processors

Reduce communications bottleneck

Previous generations of embedded Intel® processors may not be supported by Intel. Refer to the comprehensive embedded processor and chipset roadmap for products backed by Intel’s 7-year extended lifecycle support.

Features

Product1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 PCI Express* (PCIe*) PCI Speed Clock Speed SAS/SATA Ports Memory Type Max Memory Launched
IOP348 x8 PCIe x8 PCI-E to 133 MHz PCI-X 1.2 GHz 8 533 MHz 32/64-bit DDR-II SDRAM 4 GB Q1 '05
IOP342 x8 PCIe x8 PCI-E to 133 MHz PCI-X 1.2 GHz N/A 533 MHz 32/64-bit DDR-II SDRAM 4 GB Q1 '03
IOP341 x8 PCIe x8 PCI-E to 133 MHz PCI-X 1.2 GHz N/A 533 MHz 32/64-bit DDR-II SDRAM 4 GB Q1 '03
IOP333 x8 PCIe x8 PCI-E to 133 MHz PCI-X 800 MHz N/A 333-400 MHz 32/64-bit DDR SDRAM 2 GB (DDR)
1 GB (DDRII)
Q2 '02
IOP331   133 MHz PCI-X 800 MHz N/A 333-400 MHz 32/64-bit DDR SDRAM 2 GB (DDR)
1 GB (DDRII)
Q2 '02

Additional Resources

Technical documents
  Application Note: Intel® 81348 I/O Processor Thermal Design Considerations PDF 628KB
  Application Note: Intel® 81348 I/O Processor Initialization
  Application Note: Intel® 81348 I/O Processor SRAM DMA
  Application Note: Intel® 81341 and 81342 I/O Processors Thermal Design Considerations PDF 550KB
  Application Note: Intel® 80333 I/O Processor Thermal Design Guidelines
  Application Note: Intel® 80321 I/O Processor Software Conversion to Intel® 80331 I/O Processor
  Application Note: Optimized Linux* Code for Intel XScale® Microarchitecture
  Datasheet: Intel® 81348 I/O Processor
  Datasheet: Intel® 81341 and Intel® 81342 I/O Processors
  Datasheet: Intel® 80333 I/O Processor
  Datasheet: Intel® 80331 I/O Processor
  Guide: Intel® 81348 I/O Processor Design Review Checklist
  Guide: Intel® 81341 and 81342 I/O Processors Design Review Checklist PDF 418KB
  Guide: Intel® 81348 I/O Processor Design PDF 2.15MB
  Guide: Intel® 81341 and Intel® 81342 I/O Processors Design PDF 2.05MB
  Guide: Intel® 80333 I/O Processor Design Guide
  Guide: Intel® 80331 I/O Processor Design Guide
  Guide: Intel® 80331 I/O Processor Thermal Design Guidelines
  Guide: Intel® I/O Processors Linux-Debian* Installation Guide
  Guide: 3rd Generation Intel XScale® Microarchitecture Software Design
  Manual: Intel® 81341 and 81342 I/O Processors Developer’s Manual
  Manual: Intel® 80333 I/O Processor Developer's Manual
  Manual: Intel® 80331 I/O Processor Developer's Manual
  Manual: Intel® 80331 I/O Processor Application Accelerator Unit D-0 Addendum
  Manual: Intel® IQ80331 I/O Processor Evaluation Platform Board Manual
  Manual: Intel XScale® Core Developer’s Manual
  Manual: 3rd Generation Intel XScale® Microarchitecture Developer’s Manual
  Manual: Host Bus Adapter Customer Reference Board Manual for 8134x I/O Processors
  Manual: External Storage Design Customer Reference Board Manual for 8134x I/O Processors
  Performance Brief: Why SAS? Serial Attached SCSI (SAS) Technology
  Product Brief: Intel® IOP34x Storage Processor Family featuring Intel XScale® technology
  Product Brief: Intel® IOP348 I/O Processor featuring Intel XScale® technology
  Product Brief: Intel® IOP348 I/O Processor Storage Processing
  Product Brief: Intel® IOP341 and IOP342 I/O Processors
  Product Brief: Intel® IOP333 I/O Processor with Intel XScale® Microarchitecture
  Product Brief: Intel® IOP331 I/O Processor with Intel XScale® Microarchitecture
  Schematic: External Storage Design Schematics for Intel® 8134x I/O Processors
  Schematic: Host Bus Adapter Schematics for Intel® 8134x I/O Processors PDF 1.70MB
  Schematic: 80331 Allegro* Layout Symbol
  Schematic: 80331 OrCAD* Library Symbol
  Schematic: Intel® IQ80331 Intel® Double Data Rate (Intel® DDR) DIMM Evaluation Platform Board Schematics
  Schematic: Intel® IQ80331 I/O Processor Intel® Double Data Rate (Intel® DDR)-II 400 Evaluation Platform Board Schematics
  Schematic: Intel® 80331 I/O Processor Schematic Review Checklist
  Specification Update: Intel® 81348 I/O Processors
  Specification Update: Intel® 80333 I/O Processor
  Specification Update: Intel® 80331 I/O Processor
  Specification Update: Error correcting code (ECC) Handling Issues on Intel XScale® I/O Processors
Tools and software
  Guide: Evaluation Board Selector Guide for Intel® I/O Processors
  Intel® 81341 I/O processor BSDL file
  Intel® 81342 I/O processor BSDL file
  Intel® 81341 I/O processor IBIS file
  Intel® 81342 I/O processor IBIS file
  Intel® 80333 I/O processor IBIS file
  Intel® 80333 I/O processor BSDL file
  Intel® 80331 I/O processor IBIS file
  Intel® 80331 I/O processor BSDL file
  Intel® 80331 I/O processor BSDL support file

Produkt- och prestandainformation

open

1. Information som skickas till Intel genom formulär på den här webbplatsen regleras i enlighet med Intel® Sekretesspolicyn för EDC (Embedded Design Center): www.intel.com/content/www/us/en/intelligent-systems/edc-privacy.html

2. Intels processornummer är inte ett mått på prestanda. Processornumren betecknar endast funktioner inom respektive processorfamilj och kan därför inte jämföras mellan olika processorfamiljer. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/se/sv/processors/processor-numbers.html.

3. Execute Disable Bit kräver ett system aktiverat med Execute Disable Bit. Tala med datortillverkaren för att avgöra huruvida ditt system har denna funktion. För mer information, gå till www.intel.com/technology/xdbit/index.htm.

4. Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) kräver ett system med Intel HT Technology). Fråga din datortillverkare. Prestandan varierar beroende på vilken maskinvara och programvara som används. Inte tillgänglig på tidigare generations Intel® Core™ i5-750. För mer information inklusive detaljer om vilka processorer som har stöd för HT Technology, gå till http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

5. Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på IT-miljön och på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats. Om du vill veta mer går du in på: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/intel-vpro-technology-developer.html

6. Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) kräver aktivering och ett system med anslutning till ett företagsnätverk, Intel® AMT-aktiverat chipset, nätverksmaskinvara och programvara. För bärbara datorer gäller att Intel® AMT kanske inte finns tillgängligt eller att funktionerna är begränsade då datorn är ansluten till ett värddatorbaserat VPN, vid trådlös anslutning, på batteri, i vänteläge, viloläge, eller avstängd. Resultat är beroende av maskinvara, installation och konfiguration. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.

7. Intel® Antistöldteknologi (Intel® AT) måste ha en aktiverad chipset, BIOS, inbyggd programvara och en prenumeration hos en aktiverad tjänstleverantör. Inget system kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. Du kan få mer information om tillgänglighet och funktioner från systemets tillverkare och din tjänstleverantör. Intel antar inget ansvar för förlorade eller stulna data och/eller system eller några andra resulterande skador. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html.

8. Kräver ett system med Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio). Kontakta din datortillverkare för mer information. Ljudkvalitet är beroende av utrustning och faktisk implementering. För mer information om Intel® HD Audio, se www.intel.com/design/chipsets/hdaudio.htm.

9. Intel® 64-arkitekturen kräver ett system med en 64-bitars aktiverad processor, chipset, BIOS och programvara. Prestandan kan variera beroende på vilken maskinvara och programvara som används. Kontakta din datortillverkare för mer information. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/microarchitecture/intel-64-architecture-general.html.

10. Intel® SIPP (Intel® Stable Image Platform Program). Tala med datortillverkaren för tillgång till system som uppfyller riktlinjerna för Intel SIPP. Intel SIPP är enbart ett klientprogram och gäller inte servrar eller Intel®-baserade handhållna datorer och/eller handtelefoner. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/computer-upgrades/pc-upgrades/sipp-intel-stable-image-platform-program.html.

11. Egenskaperna och fördelarna med Intel® teknologier är beroende av systemkonfiguration och kan kräva aktiverad maskinvara, programvara eller aktivering av tjänst. Prestanda varierar beroende på systemkonfiguration. Inga datorer kan vara helt säkra. Tala med systemtillverkaren eller återförsäljaren eller få mer information på www.intel.com/txt.

12. Intel® Virtualization Technology kräver ett datorsystem med aktiverad Intel®-processor, BIOS och VMM (virtual machine monitor, virtuell maskinövervakare) Funktionalitet, prestanda och andra fördelar varierar beroende på konfiguration av maskinvara och programvara. Alla program är inte nödvändigtvis kompatibla med alla operativsystem. Fråga tillverkaren av din dator. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.

13. Intel® Turbo Boost Technology kräver ett system med funktioner för Intel® Turbo Boost Technology. Fråga tillverkaren av din dator. Prestandan varierar beroende på maskinvara, programvara och systemkonfiguration. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.