Intel® Internet of Things

IoT börjar med säker intelligens på insidan

Gör allt smart

IoT börjar med säker intelligens på insidan

Sätt företaget i arbete snabbare. Intel levererar intelligens från enhet till moln och ger drivkraft åt Internet of Things.

Skapa intelligenta lösningar ›

Intel är en av grundarna till industriellt internetkonsortium

Intel är en av grundarna till industriellt internetkonsortium

Förklaring av Internet of Things

Förklaring av Internet of Things)

Intel® Gateway Solutions för IoT

Intel® Gateway Solutions för IoT

Nästa generations centrala felavhjälpning

Nästa generations centrala felavhjälpning

Byggstenar för verksamhetsomvandling

Branscher

Branscher

Se hur Intels IoT-lösningar genererar oöverträffade affärsmöjligheter i olika branscher

Produkter

Produkter

Utveckla bättre, säkrare IoT-lösningar snabbare med Intel® produkter

Intels ekosystemprogram

Arbetar tillsammans för verksamhetsomvandling

Arbetar tillsammans för verksamhetsomvandling

Inget företag kan skapa IoT på egen hand. Intels ekosystem tillhandahåller den maskinvara, programvara, verktyg, systemintegration och nätverks- och molninfrastruktur du behöver för att påskynda utvecklingen och distributionen av lösningar som ger intelligens från enhet till moln.

Se ekosystemprogram ›