• <Läs mer på Intel.com

Advanced Host Controller Interface Specification