Den webbläsarversion som du använder rekommenderas inte för den här webbplatsen.
Du bör uppgradera till den senaste versionen av webbläsaren genom att klicka på någon av följande länkar.

Serial ATA AHCI 1.0 Specification

Serial TATAA Serial A Advanced Host Controller cInterfacee Advanced Host Controller Interfa I(AHCI)) (AHC Revision 1.0 Please send comments to Amber Huffman amber.huffman@intel.com i Table of Contents INTRODUCTION ............................................................................................................. 1 1 1.1 Overview.........................................................................................................................................1 1.2 Scope..............................................................................................................................................1 1.3 Outside of Scope ............................................................................................................................1 1.4 Block Diagram ................................................................................................................................1 1.5 Conventions....................................................................................................................................3 1.6 Terminology....................................................................................................................................4 1.7 Theory of Operation........................................................................................................................4 1.8 Interaction with Legacy Software....................................................................................................5 1.9 References .....................................................................................................................................5 2 HBA CONFIGURATION REGISTERS................................................................................... 6 2.1 PCI Header.....................................................................................................................................6 2.1.1 Offset 00h: ID - Identifiers ......................................................................................................................6 2.1.2 Offset 04h: CMD - Command.................................................................................................................6 2.1.3 Offset 06h: STS - Device Status.............................................................................................................7 2.1.4 Offset 08h: RID - Revision ID .................................................................................................................7 2.1.5 Offset 09h: CC - Class Code..................................................................................................................7 2.1.6 Offset 0Ch: CLS – Cache Line Size .......................................................................................................7 2.1.7 Offset 0Dh: MLT – Master Latency Timer ..............................................................................................8 2.1.8 Offset 0Eh: HTYPE – Header Type........................................................................................................8 2.1.9 Offset 0Fh: BIST – Built In Self Test (Optional)......................................................................................8 2.1.10 Offset 10h – 20h: BARS – Other Base Addresses (Optional) ................................................................8 2.1.11 Offset 24h: ABAR – AHCI Base Address ...............................................................................................8 2.1.12 Offset 2Ch: SS - Sub System Identifiers ................................................................................................8 2.1.13 Offset 30h: EROM – Expansion ROM (Optional) ...................................................................................8 2.1.14 Offset 34h: CAP – Capabilities Pointer...................................................................................................9 2.1.15 Offset 3Ch: INTR - Interrupt Information ................................................................................................9 2.1.16 Offset 3Eh: MGNT – Minimum Grant (Optional).....................................................................................9 2.1.17 Offset 3Fh: MLAT – Maximum Latency (Optional) .................................................................................9 2.2 PCI Power Management Capabilities.............................................................................................9 2.2.1 Offset PMCAP: PID - PCI Power Management Capability ID.................................................................9 2.2.2 Offset PMCAP + 2h: PC – PCI Power Management Capabilities...........................................................9 2.2.3 Offset PMCAP + 4h: PMCS – PCI Power Management Control And Status........................................10 2.3 Message Signaled Interrupt Capability (Optional)........................................................................10 2.3.1 Offset MSICAP: MID – Message Signaled Interrupt Identifiers ............................................................10 2.3.2 Offset MSICAP + 2h: MC – Message Signaled Interrupt Message Control..........................................10 2.3.3 Offset MSICAP + 4h: MA – Message Signaled Interrupt Message Address ........................................11 2.3.4 Offset MSICAP + (8h or Ch): MD – Message Signaled Interrupt Message Data..................................11 2.3.5 Offset MSICAP + 8h: MUA – Message Signaled Interrupt Upper Address (Optional)..........................11 2.4 Other Capability Pointers..............................................................................................................11 3 HBA MEMORY REGISTERS ........................................................................................... 12 3.1 Generic Host Control ....................................................................................................................12 3.1.1 Offset 00h: CAP – HBA Capabilities.....................................................................................................12 3.1.2 Offset 04h: GHC – Global HBA Control................................................................................................13 3.1.3 Offset 08h: IS – Interrupt Status Register.............................................................................................14 3.1.4 Offset 0Ch: PI – Ports Implemented.....................................................................................................14 3.1.5 Offset 10h: VS – AHCI Version ............................................................................................................14 3.2 Vendor Specific Registers ............................................................................................................15 3.3 Port Registers (one set per port) ..................................................................................................15 3.3.1 Offset 100h: P0CLB – Port 0 Command List Base Address.................................................................15 3.3.2 Offset 104h: P0CLBU – Port 0 Command List Base Address Upper 32-bits........................................15 3.3.3 Offset 108h: P0FB – Port 0 FIS Base Address ....................................................................................15 3.3.4 Offset 10Ch: P0FBU – Port 0 FIS Base Address Upper 32-bits...........................................................16 3.3.5 Offset 110h: P0IS – Port 0 Interrupt Status ..........................................................................................16 ii 3.3.6 Offset 114h: P0IE – Port 0 Interrupt Enable .........................................................................................17 3.3.7 Offset 118h: P0CMD – Port 0 Command .............................................................................................18 3.3.8 Offset 120h: P0TFD – Port 0 Task File Data........................................................................................20 3.3.9 Offset 124h: P0SIG – Port 0 Signature ................................................................................................20 3.3.10 Offset 128h: P0SSTS – Port 0 Serial ATA Status (SCR0: SStatus).....................................................20 3.3.11 Offset 12Ch: P0SCTL – Port 0 Serial ATA Read the full Serial ATA AHCI 1.0 Specification.

Relaterade videor