• <Läs mer på Intel.com

Boosting Battery Life

Simple ways to boost a handheld’s battery life

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat