Källor och ansvarsfriskrivningar

1

Dator med funktioner för Intel® Wireless Display, kompatibel adapter och tv krävs. 1080p och Blu-ray* eller annat skyddat material kan endast spelas upp på utvalda Intel® Core™-processorbaserade system med inbyggd visuell teknik, kompatibel adapter och mediespelare, samt med tillhörande programvara och grafikdrivrutiner för Intel® WiDi installerade. Kontakta din notebooktillverkare. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-wireless-display.html.

2

Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet. Förutsättningar är aktiverad Intel® processor, aktiverat chipset och inbyggd programvara och programvara som optimerats för att använda teknikerna. Fråga systemets tillverkare och programvaruleverantören om du vill veta mer.