• <Läs mer på Intel.com

Intels riktlinjer för sociala medier

Sociala medier utgör en stor förändring av vårt sätt att arbeta, och möjliggör nya sätt att kommunicera med kunder, kolleger och resten av världen. Vi är övertygade om att den här typen av kontakt kan hjälpa dig att bygga starkare, mer framgångsrika affärsrelationer. Det är även ett sätt för dig att ta del av globala samtal som har med Intels arbete och det vi värdesätter att göra.

Nedanstående är de officiella riktlinjerna för att delta i sociala medier å Intels vägnar. Om du är anställd hos eller leverantör till Intel och skapar eller bidrar till bloggar, wikis, sociala nätverk, virtuella världar eller någon annan typ av sociala medier gäller dessa riktlinjer dig. De kommer att utvecklas allteftersom nya verktyg för sociala nätverk tas fram. Kom därför regelbundet tillbaka hit för att säkerställa att du har den senaste informationen.

Att delta i social datakommunikation å Intels vägnar är ingen rättighet utan en möjlighet. Ta därför uppdraget på allvar och behandla det med respekt. Om du vill delta å Intels vägnar ska du genomgå utbildningen Social Media@Intel och kontakta Social Media Center of Excellence. Känn till och följ Intels uppförandekod. Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer och Intels uppförandekod kan påverka din medverkan i framtiden. Kontakta social.media@intel.com för mer information. Följ också villkoren för eventuella webbplatser som tillhör tredje part.

1. Avslöja

Din ärlighet – eller oärlighet – märks snabbt i sociala medier. Representera Intel etiskt och med integritet. 

 • Var öppen: Använd ditt riktiga namn, tala om att du arbetar för Intel och var tydlig med vad din roll är.
 • Var sanningsenlig: Om du har starkt personligt intresse i något som håller på att diskuteras, framhåll det direkt och var specifik med vad det gäller.
 • Var dig själv: Håll dig till ditt expertisområde, skriv om vad du kan och vet. Om du skriver något på en webbsida utanför Intel, använd ett frånsägande av ansvar liknande detta: "De inlägg jag publicerar på den här webbplatsen är mina egna och speglar inte nödvändigtvis Intels inställning, strategi eller åsikter." 

2. Skydda

Se till att all den öppenheten inte är en överträdelse mot Intels sekretess- eller juridiska riktlinjer för kommersiellt tal — eller din egen sekretess. Kom ihåg att om du är online så är allting allmänt känt — allting på Internet är offentligt och går att söka. Och det som du skriver är ytterst ditt ansvar.

 • Berätta inte hemligheter: Avslöja aldrig information som är Intel-klassificerad eller konfidentiell. Om du är osäker, tala med Intel PR eller den globala kommunikationsgruppen. Ämnen som inte får diskuteras omfattar: domstolsprocesser, ej publicerad ekonomisk information och ej utgiven produktinformation. Dessutom ska du respektera märken, varumärken, upphovsrätt, "fair use" och handelshemligheter. Om det leder till att du stannar upp…pausa då i stället för att publicera. 
 • Slå inte ner på konkurrensen (eller Intel): Var snäll. Alla påståenden som du publicerar måste vara sanna och inte vilseledande, det måste finnas belägg för alla anspråk och de måste vara godkända. Produktutvärderingar måste godkännas för extern publicering av respektive produktutvärderingsteam.
 • Dela inte med dig för mycket: Var försiktig där ute — när du har tryckt på "dela" kan du vanligtvis inte få tillbaka det. Om du dessutom är klok hjälper det dig att göra ditt innehåll tydligare och mer relevant för publiken.

3. Använd sunt förnuft

Uppfattning är verklighet och i sociala nätverk på nätet är gränserna mellan offentlig och privat, personlig och yrkesmässig otydliga. Genom att bara identifiera dig själv som Intel-anställd skapar du uppfattningar om din expertis och om Intel. Gör oss stolta.

 • Tillför värde: Det finns miljontals ord att använda — gör dina hjälpsamma och tankeväckande. Kom ihåg, det är en konversation, håll den verklighetstrogen. Bygg gruppkänsla genom att ha inlägg med innehåll som inbjuder svar — och förbli engagerad. Du kan också bredda dialogen genom att citera andra som skriver om samma ämne och låta ditt innehåll delas.
 • Håll det under kontroll: Gränsen mellan en hälsosam debatt och provokationer kan vara hårfin. Försök skriva så att du inbjuder till andra åsikter utan att reta upp andra. Och du behöver inte svara på all kritik och varje sur kommentar. Var försiktig och hänsynsfull.
 • Har du ställt till det? Om du begår ett misstag, erkänn. Var ärlig och åtgärda det snabbt. Om du bloggar kan du välja att redigera ett tidigare inlägg – och var noga med att andra får reda på ändringen. 

Underleverantörer och sponsring

Som det beskrivs i Intels riktlinjer för sociala medier stöder vi öppenhet och har ett åtagande till tydligt avslöjande av relationer och sponsring. Om du kontaktas, får uppdrag eller på något sätt kompenseras av Intel att skapa sociala medier, se till att du läser och följer Intels riktlinjer för deltagare i sociala medier med sponsring, uppdrag eller incitament från Intel. Som en del av dessa riktlinjer måste du uppge att du agerar på uppdrag av, eller på annat sätt kompenseras av, Intel. Din blogg kommer att granskas för att se till att den följer våra riktlinjer och innehåller korrekta beskrivningar av produkter och påståenden.

Moderation

Moderation (granskning och godkännande av innehåll) gäller för allt innehåll i sociala medier som skrivits å Intels vägnar av människor utanför företaget, oavsett om webbplatsen är på eller utanför intel.com. Vi rekommenderar inte och tar inte ansvar för innehåll som anslås av tredje parter, även kallat användargenererat innehåll. Detta innefattar införd text och överförda filer, inklusive video, bilder, ljud, programfiler och dokument. Även om vi starkt uppmuntrar användardeltagande, finns det vissa riktlinjer som vi ber tredje parter att följa för allas säkerhet. 

 • Efterhandsmoderering: Även om en webbplats kräver att användaren registrerar sig för att få göra inlägg, betyder ett användarnamn och en e-postadress inte att man vet vem användaren egentligen är. För att minimera riskerna/höja säkerheten kräver vi att alla användargenererade inlägg modereras. Den utsedde moderatorn går igenom alla inlägg för att se till att de följer Intels riktlinjer.
 • Gruppmoderation (även kallad reaktiv moderation): För etablerade, harmoniska gemenskaper kan gruppmoderering från regelbundna användare fungera bra. Det kan ibland tillåtas som ett alternativ till efterhandsmoderering, men måste ansökas om och godkännas.
 • "Husregler": Oavsett om innehållet efterhandsmodereras eller modereras av gruppen, använder vi denna tumregel: Den gode, den onde, men inte den fule. Om innehållet är positivt eller negativt och håller sig till samtalets sakfråga, då kan det godkännas, oavsett om det är till Intels fördel eller inte. Om innehållet däremot är fult, stötande, nedlåtande och/eller inte håller sig till ämnet, då ber vi våra modererare och grupper att avböja innehållet.

Riktlinjer för deltagare i sociala medier med sponsring, uppdrag eller incitament från Intel

Intel stöder öppenhet. Vi arbetar för att se till att alla våra deltagare i sociala medier avslöjar sina relationer och sponsringar, samt att uppgifter som rör Intels produkter är sanningsenliga och väl underbyggda. Dessa riktlinjer gäller dig om du deltar i sociala medier och har fått uppdrag eller incitament via produkt eller på annat sätt har en fortgående relation med Intel. Kontakta din Intel-sponsor om du har några frågor eller funderingar kring dessa.

Kom ihåg att Intel bevakar sociala medier som är förknippade med vår verksamhet, inklusive aktiviteterna för deltagare i sociala medier med sponsring, uppdrag eller incitament från oss. Om vi hittar relationer eller uttalanden som inte avslöjats eller uttalanden som är falska eller vilseledande kommer vi att kontakta dig för korrigering. Om det upptäcks att du, som sponsrad deltagare i sociala medier, upprepade gånger gjort falska uttalanden om Intel, Intel-produkter eller Intel-tjänster kan vi avbryta vår relation med dig.

Kommunikationsregler för deltagare i sociala medier med sponsring, uppdrag eller incitament från Intel

 • Var öppen: Avslöja tydligt och markant din relation med Intel, inklusive alla incitament och sponsringar. Se till att denna information enkelt kan ses av allmänheten och de som läser vart och ett av dina inlägg.
 • Var specifik: Gör inga allmänna uttalanden om Intel-produkterna, utan tala specifikt om vad du har upplevt.
 • Var dig själv: Vi uppmuntrar dig att skriva i första person och att hålla dig till ditt expertisområde inom Intel-teknologi.
 • Var samvetsgrann: Kom ihåg att det du skriver är ditt ansvar och att underlåtande att följa dessa riktlinjer skulle kunna försätta din sponsring eller ditt incitament från Intel i riskzonen. Följ dessutom alltid bestämmelserna och villkoren för tredje parts webbplatser där du eventuellt deltar.