• <Läs mer på Intel.com

Intels riktlinjer för deltagare i sociala medier

Intel stöder öppenhet. Vi arbetar för att se till att alla som deltar i sociala medier å våra vägnar (inklusive bloggar, Twitter*, forum och andra sociala medier) är tydliga med sina relationer och sponsringar, samt att uppgifter som rör Intels produkter är sanningsenliga och väl underbyggda.

Dessa riktlinjer gäller dig om du deltar i sociala medier och har fått uppdrag eller incitament via produkt eller på annat sätt har en fortgående relation med Intel. Kontakta din Intel-sponsor om du har några frågor eller tankar som gäller dessa riktlinjer.

Kommunikationsregler för deltagare i sociala medier med sponsring, uppdrag eller incitament från Intel

Var öppen. Intel stöder öppenhet som gäller din identitet och din relation till Intel. Vi arbetar för att se till att våra sponsrade deltagare i sociala medier (inklusive bloggar, mikrobloggar, forum och andra sociala medier) tydligt och demonstrativt visar sin relation till Intel, inklusive incitament och sponsring. Försäkra dig om att allmänheten och de som läser vart och ett av dina inlägg lätt kan se denna information.

Skriv om din upplevelse. Gör inga allmänna uttalanden om produkterna utan tala specifikt om vad du har upplevt.

Skriv om ämnen du är insatt i. Vi uppmuntrar dig att skriva i första person och att hålla dig till ditt expertisområde inom Intel-teknologi.

Ditt ansvar. Kom ihåg att det du skriver är ditt ansvar och att underlåtande följa dessa riktlinjer skulle kunna försätta din sponsring eller ditt incitament från Intel i riskzonen. Följ dessutom alltid bestämmelserna och villkoren för tredje parts webbplatser där du eventuellt deltar.

Riktlinjer för moderation för deltagare i sociala medier med sponsring, uppdrag eller incitament från Intel

Intel bevakar sociala medier som är förknippade med vår verksamhet, inklusive aktiviteterna för deltagare i sociala medier med sponsring, uppdrag eller incitament från oss. Vi arbetar på att ha en sanningsenlig och korrekt representation av Intel-produkter.

Om vi hittar uttalanden eller anspråk som är falska eller vilseledande kommer vi att kontakta dig för korrigering. Om det upptäcks att du, som sponsrad deltagare i sociala medier, konsekvent och upprepade gånger gjort falska eller vilseledande uttalanden om Intel, Intel-produkter eller Intel-tjänster kan vi avbryta vår relation med dig.

De fullständiga riktlinjerna för sociala medier som skapats för Intel-anställda finns här.

Senast uppdaterat: mars 2010