Mobila datorlösningar med Intel® Core™ vPro™-processorer

Hastighet och säkerhet i farten med lösningar från Intel1,2

Dagens användare behöver ögonblicklig åtkomst till program och kommunikation. Detta blir möjligt tack vare mobila lösningar som baseras på Intel® Core™ vPro™-processorer, som tänjer på gränserna för mobil datoranvändning. Oavsett var företagets medarbetare beger sig kan de få en avancerad, säker och produktiv upplevelse med Intels mobila lösningar, genom funktioner som:

 • Skyddar viktiga affärsdata genom accelererad datakryptering som är upp till fyra gånger snabbare, utan att användarens produktivitet försämras3,4
 • Ökar hastigheten automatiskt när det behövs5
 • Aktiverar klienter på ett ögonblick, så att de återgår till full kapacitet på några sekunder och stängs av i viloläge – det sparar tid och förlänger batteritiden6
 • Ger dubbelt så snabb multitasking, så att användarna enkelt kan växla mellan flera olika program som körs samtidigt med optimal hastighet7

Ett extra skyddslager genom inbäddad säkerhet1,2

Personalstyrkan blir allt mer mobil och användarna blandar i allt större utsträckning jobb och fritid på sina enheter. Därför bidrar Intel® Core™ vPro™-processorer till att skydda företagets infrastruktur mot nya och mer sofistikerade angrepp och säkerhetsöverträdelser. En rad tunna och lätta bärbara datorer har utrustats med den här inbäddade tekniken, så mobila användare får en kraftfull kombination av intelligent prestanda och inbyggd säkerhet.

 • Policyer på maskinvarunivå: Upptäck misstänkt beteende och koppla bort misstänkta bärbara datorer från nätverk
 • Fjärrstyrd support och övervakning: Supportpersonalen kan lösa problem genom att fjärrstyra användarnas datorer oavsett tillstånd, inklusive omstart
 • Hantera hot: Överför säkerhetsuppdateringar till användare innan en överträdelse inträffar och diagnostisera, isolera och reparera infekterade datorer när en överträdelse har skett8
 • Skydda Identitet och åtkomstpunkter: Med inbäddad tvåfaktorsautentisering som inte kan manipuleras skyddas VPN-åtkomst (Virtual Private Network) och åtkomst till SaaS-program (Software as a Service)9
 • Skydda system mot skadlig programvara och rootkit: Med Intel® Trusted Execution Technology och Intel® Virtualization Technology förbättras skyddet i både virtuella och fysiska miljöer10,11,12
 • Skydda data i molnet och på mobila datorer: Med maskinvarubaserad krypteringsteknik genereras högre slumpmässiga tal, vilket ger mer avancerad datakryptering och därigenom säkrare onlineinteraktioner3
Mobilitet och frihet

 

Lås borttappade eller stulna datorer

Idag när mobil datoranvändning blir allt vanligare utgör en borttappad eller stulen dator en av de största riskerna för dataförlust. Genom intelligenta, maskinvarubaserade säkerhetsfunktioner behöver förlusten av datorn inte innebära att data går förlorade. De hjälper alltså till att skydda innehållet på den försvunna hårddisken. Detta sker på flera sätt:

 • Datorn inaktiveras automatiskt lokalt om en hackare detekteras, till och med innan användaren inser att den är borta eller stulen
 • Om man upptäcker att datorn är borta eller stulen, men ingen har försökt ta sig in i den, kan IT-avdelningen fjärrlåsa den
 • Ett så kallat poison pill kan skickas via en inbäddad token som gör saknade datorer oanvändbara, så att obehöriga användare inte kan komma åt hårddisken10
 • Läs mer om Intel Core vPro-processorer

Konversationer

Produkt- och prestandainformation

open

1. Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på IT-miljön och på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats. Om du vill veta mer går du in på: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html.

2. Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. De inbyggda säkerhetsfunktioner som finns tillgängliga på utvalda Intel® processorer kan kräva ytterligare programvara, maskinvara, tjänster och/eller internetanslutning. Resultat kan variera beroende på konfiguration. Kontakta din systemtillverkare så får du veta mer. För mer information, gå till  http://www.intel.com/content/www/us/en/security/security-at-home.html.

3. Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) kräver ett datorsystem med en Intel® AES-NI-aktiverad processor, såväl som icke-Intel-programvara för att köra instruktionerna i rätt ordning. Intel® AES-NI finns tillgängligt på vissa Intel®-processorer. För tillgång, tala med din återförsäljare eller systemtillverkare. För mer information, gå till software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni.

4. Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel® mikroprocessorer. Prestandatester, som SYSmark och MobileMark, mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. Läs mer på www.intel.com/performance.

5. Kräver ett system med funktioner för Intel® Turbo Boost Technology. Intel Turbo Boost Technology 2.0 är den senaste generationen av Intel Turbo Boost Technology. Tekniken finns bara på utvalda Intel® processorer. Fråga tillverkaren av din dator. Prestandan varierar beroende på maskinvara, programvara och systemkonfiguration. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

6. Kräver en 2:a eller 3:dje generationens Intel® Core™ processor, Intel® programvara och BIOS-uppdatering samt Intel® Solid State Drive (Intel® SSD). Resultatet kan variera beroende på systemkonfiguration. Kontakta din datortillverkare för mer information.

7. Tillgängligt på utvalda Intel® Core™ processorer. Kräver ett system med Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) aktiverat. Fråga tillverkaren av din dator. Prestandan varierar beroende på vilken maskinvara och programvara som används. För mer information inklusive detaljer om vilka processorer som har stöd för HT Technology, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

8. Säkerhetsfunktioner som aktiveras av Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) kräver chipset, nätverksmaskinvara och programvara och anslutning till företagsnätverk. Intel AMT kanske inte finns tillgängligt eller vissa funktioner kan vara begränsade över en värds operativsystembaserade VPN eller vid anslutning trådlöst, på batteridrift eller då den är i vänteläge, viloläge, eller avstängd. Vid installationen måste kunden ändra konfigurationen för att viss funktionalitet ska erhållas. Även skript för administrationsstationen kan behöva ändras eller så kan befintliga säkerhetssystem behöva integreras. För mer information, gå till http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.

9. Inget system kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. Kräver Intel® Identity Protection Technology-aktiverat system, inklusive en 2:a eller 3:e generationens Intel® Core™ processor, aktiverat chipset, inbyggd programvara och program, samt deltagande webbplats. Fråga tillverkaren av ditt system. Intel antar inget ansvar för förlorade eller stulna data och/eller system eller några resulterande skador. Läs mer på http://ipt.intel.com.

10. Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet. Förutsättningar är aktiverad Intel® processor, aktiverat chipset och inbyggd programvara och programvara som optimerats för att använda teknikerna. Fråga systemets tillverkare och programvaruleverantören om du vill veta mer.

11. Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. Intel® Trusted Execution Technology kräver ett datorsystem med Intel® Virtualization Technology, en Intel TXT-aktiverad processor, chipset, BIOS, Authenticated Code-moduler och Intel TXT-kompatibel uppmätt startad miljö (MLE eller measured launched environment). En uppmätt startad miljö består av en virtuell maskinmonitor, ett operativsystem eller ett program. Dessutom kräver Intel TXT att systemet innehåller TPM v1.2, enligt vad som definieras av Trusted Computing Group, och specifik programvara för vissa användningsområden. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/data-security/security-overview-general-technology.html.

12. Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) kräver ett datorsystem med aktiverad Intel®-processor, BIOS och VMM (virtual machine monitor, virtuell maskinövervakare). Funktionalitet, prestanda och andra fördelar varierar beroende på konfiguration av maskinvara och programvara. Alla program är inte nödvändigtvis kompatibla med alla operativsystem. Fråga tillverkaren av din dator. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.