• <Läs mer på Intel.com

Intel® Core™ i7 vPro™ Processor: Product Brief