• <Läs mer på Intel.com

Temenos T24* with SQL Server 2008 R2* on Intel-based NEC Servers*

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat