• <Läs mer på Intel.com

Server Performance with Intel® Xeon® Processors

Innovative strategy. Powerful infrastructure.

Server Performance with Intel® Xeon® Processors

Intel's latest server platforms deliver intelligent, adaptable, built-in performance that scales for service delivery in the cloud, all while addressing the key challenges of explosive data growth, network latency, infrastructure security, and power inefficiencies.

In addition to enabling emerging cloud service-based environments, the Intel® Xeon® E5 processor family can boost server performance by up to 80 percent over previous-generation Intel® Xeon® processor-based servers. 1 2

With Intel’s latest server technology, you can equip your data center design with the following features:

  • Adaptive performance: Automatically boosts performance when you need it for single and multi-threaded applications, including increased floating-point performance for high-performance computing
    workloads. 3 4 Intel® Turbo Boost Technology 2.0 delivers up to two times more performance on demand than previous-generation turbo technology. 2 3 5
  • Scalable storage: Increases storage scalability and boosts storage performance up to [placeholder: 30 percent]. 6 7
  • Faster encryption: Accelerates pervasive encryption by ten times with Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI). 2 6
  • Secure virtualization: Combines servers from multiple generations into the same virtualized server pool to extend failover, load balancing, and disaster recovery capability.


As you expand your private cloud, increase performance while reducing the number of required physical servers with Intel Xeon processor-based platforms.

Konversationer

Produkt- och prestandainformation

open

1. Källa: Prestandajämförelse med geometriskt medelvärde för SPECint*_rate_base2006, SPECfp*_rate_base2006, STREAM*_MP Triad, och resultat av Linpack*-benchmarktester. Baslinjens geometriska medelresultat är 166,75 på tidigare generations 2S Intel® Xeon®-processor X5690-plattform baserade på bästa publicerade SPECrate*-poäng på www.spec.org och bästa Intel-interna mätningar på STREAM*_MP Triad och Linpack till och med den 5 december 2011. Nytt geometriskt medelvärde på 306,74 baserat på Intels internt uppmätta uppskattningar med Intel-plattform som har två Intel® Xeon®-processorer E5-2690, Intel® Turbo Boost Technology och Enhanced Intel SpeedStep® Technology aktiverade, med Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), 128 GB RAM, Red Hat* Enterprise Linux Server 6.1 beta för x86_6, Intel® Compiler 12.1, THP inaktiverat för SPECfp*_rate_base2006 och THP aktiverat för SPECint*_rate_base2006.

2. Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel mikroprocessorer. Prestandatester, som SYSmark och MobileMark, mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. Läs mer på http://www.intel.com/performance. Resultat har uppmätts av Intel baserat på programvara, benchmark eller annan information från tredje parter och tillhandahålls endast för informationsändamål.  Alla skillnader i design eller konfiguration av systemets maskinvara eller programvara kan påverka verkliga prestanda. Intel styr inte och granskar inte designen eller implementeringen av tredje parts information som det hänvisas till i detta dokument. Intel uppmuntrar alla sina kunder att gå till webbplatserna för de tredje parter eller andra källor som det hänvisas till för att bekräfta huruvida data som hänvisas till är korrekta och återspeglar prestanda i system som finns tillgängliga för inköp.

3. Ett system med Intel® Turbo Boost Technology krävs. Intel Turbo Boost Technology och Intel Turbo Boost Technology 2.0 finns endast tillgängliga på vissa Intel®-processorer. Tala med PC-tillverkaren. Prestanda varierar beroende på maskinvara, programvara och systemkonfiguration. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html.

4. Kräver ett system med Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology). Fråga din datortillverkare. Prestandan varierar beroende på vilken maskinvara och programvara som används. Inte tillgänglig på Intel® Core™ i5-750. För mer information inklusive detaljer om vilka processorer som har stöd för HT Technology, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html.

5. Källa: Prestandajämförelse med SPECint*_rate_base2006-benchmark med Intel® Turbo Boost Technology aktiverat och inaktiverat. Baslinjeresultat på 390 (Intel® Turbo Boost Technology aktiverat) och 3XX (Intel® Turbo Boost Technology inaktiverat) baserat på Intels internt uppmätta uppskattningar fram till den 4 augusti 2011 med ett Supermicro* X8DTN+-system med två Intel® Xeon®-processorer X5690, Intel® Turbo Boost Technology aktiverat eller Intel® Turbo Boost Technology inaktiverat, Enhanced Intel SpeedStep® Technology aktiverat, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) aktiverat, 48 GB RAM, Red Hat Enterprise Linux* Server 6.1 beta för x86_6. Nya resultat på 593 (Intel® Turbo Boost Technology aktiverat) och 529 (Intel® Turbo Boost Technology inaktiverat) baserat på Intelt internt uppmätta uppskattningar med en Intel-plattform som har två Intel® Xeon®-processorer E5-2680, Intel® Turbo Boost Technology aktiverat eller Intel® Turbo Boost Technology inaktiverat, Enhanced Intel SpeedStep® Technology aktiverat, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) aktiverat, 64 GB RAM, RRed Hat Enterprise Linux* Server 6.1 beta för x86_6.

6. Källa: Testning med Oracle Database Enterprise Edition* 11.2.0.2 med Transparent Data Encryption (TDE) AES-256 visar så mycket som en 10-faldig ökning i hastighet vid infogande av en miljon rader 30 gånger i en tom tabell på Intel® Xeon®-processor X5680 (3,33 GHz, 36 MB RAM) med Intel® Integrated Performance Primitives-rutiner (Intel® IPP), jämfört med Intel® Xeon®-processorn X5560 (2,93 GHz, 36 MB RAM) utan Intel IPP.

7. Prestandaökning baserad på jämförelser med tillgänglig konkurrensinformation, faktisk testning kommer att genomföras när den produktionsklara produkten finns tillgänglig.