Den webbläsarversion som du använder rekommenderas inte för den här webbplatsen.
Du bör uppgradera till den senaste versionen av webbläsaren genom att klicka på någon av följande länkar.

The objective of the Intel® validation program is to verify compliance to the industry specification and the Intel specification addendum for AMB and FBDIMM. This program also shows functionality of modules and its components in Intel® reference systems, so as to provide a guideline for memory compatibility with Intel® chipsets. This validation will be performed by an approved lab on a sample of modules and is intended to demonstrate supplier design and manufacturing capability. The validation process uses standardized procedures and methodologies documented in the Intel validation specification for AMB and FBDIMM. The procedure is not intended to replace the OEMs' qualification process.

FBDIMM and AMB validation process overview

Validation Tests AMB Validation FBDIMM Validation
Functional Memory Stress Test @ Process, Temp, and Voltage corners at platform level Yes Yes
Power Management Tests (Power and Reset cycling) Yes Yes
Functional Memory Stress @ Temp & Voltage Corners at CTC level Yes Yes
MD Screen & SPD check Yes Yes
AMB Temp Control & Accuracy Yes NA
IDD Check Yes NA
Protocol Test Yes NA
Thermal Resistance NA Yes
Signal Integrity – Serial link interface Yes NA
Signal Integrity – DRAM interface NA Yes
Transparent Mode Yes NA
AMB Power Yes NA
CRC Injection Yes NA
AMB Interoperability Yes NA

Additional information1

Approved test labs: For a list of approved test labs, please refer to the appropriate validation results page.

Documents

Validation results

Produkt- och prestandainformation

1

Valideringsresultat

Juridisk information

DENNA TESTRAPPORT TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, INKLUSIVE NÅGON SOM HELST GARANTI FÖR SÄLJBARHET, PASSNING FÖR ETT VISST SYFTE ELLER NÅGON ANNAN GARANTI SOM UPPSTÅR FRÅN NÅGON OFFERT, SPECIFIKATION ELLER NÅGOT PROV.

Informationen i det här dokumentet tillhandahålls tillsammans med Intel® produkter. Ingen licens, uttryckligen eller underförstådd, via hinder eller på annat sätt, till någon immateriell egendomsrätt beviljas av det här dokumentet eller genom försäljningen av Intel-produkter. Förutom vad som står angivet i Intels försäljningsvillkor för sådana produkter tar inte Intel på sig något ansvar överhuvudtaget och Intel friskriver sig från alla uttryckta eller underförstådda garantier gällande försäljning och/eller användning av Intels produkter inklusive ansvarsskyldighet eller garantier gällande lämplighet för ett särskilt ändamål, säljbarhet eller intrång på patent, upphovsrätt eller annan immateriell egendomsrätt. Intels produkter är inte avsedda att användas inom medicinska, livräddande eller livsuppehållande användningsområden.

Intel behåller rättigheten att göra ändringar i sina testspecifikationer när som helst, utan föregående varning.

Maskinvarutillverkaren förblir ensam ansvarig för design, försäljning och funktion för sin produkt, inklusive allt ansvar som uppstår från produktintrång eller produktgaranti.