• <Läs mer på Intel.com

Svar på vanliga frågor om Intels regler för skydd av personuppgifter online

Dessa frågor och svar utgör ett komplement till Intels regler för skydd av personuppgifter och sammanfattningen av dessa.

F: Reglerna uppdaterades senast i April 2009. Vad är det som har förändrats?
S:
I denna uppdatering har ingenting förändrats i Intels praxis angående skydd av personuppgifter. Vi har bara skrivit om reglerna för att de ska bli lättare att läsa och det har även tillkommit en förenklad sammanfattning av reglerna.

Inför kommande väsentliga förändringar av reglerna kommer dessa att annonseras tydligt på Intels webbplats innan ändringarna implementeras. Om en ändring innebär att uppgifterna kommer att användas för ett helt nytt ändamål kommer Intel dessutom att ge berörda parter tillfälle att välja om deras personuppgifter får användas för det nya ändamålet eller inte.

F: Vad gör jag om jag fortfarande har en fråga rörande personuppgifter trots att jag läst reglerna och svaren på de här frågorna?
S:
Du kan kontakta Intel genom att klicka på Kontakta oss och använda formuläret eller skicka ett brev till nedanstående adress. Ange dina kontaktuppgifter, namnet på Intels webbsida eller tjänst samt en detaljerad beskrivning av ditt ärende eller din fråga angående integritetsskydd.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

F: Gäller de här reglerna även för personuppgifter som samlats in offline?
S:
Ja. Vi strävar efter en konsekvent policy när det gäller skydd av personuppgifter, oavsett på vilket sätt uppgifterna samlats in.

F: Jag vill skicka min meritförteckning/mitt CV till Intel. Gäller reglerna för skydd av personuppgifter de uppgifter jag skickar till Intel inför en eventuell anställning?
S:
Ja. Intel kommer att använda dina personuppgifter för rekryteringsändamål. Om du erbjuds ett jobb eller blir anställd av Intel kommer de dessutom att användas för andra anställningsrelaterade ändamål. Du hittar mer information om insamling av meritförteckningar/CV och hanteringen av dessa om du klickar på Worldwide Candidate Privacy Notice.

F: Följer Intel de principer för Safe Harbor som utarbetats av Förenta staternas handelsministerium?
S:
Ja. Intel har certifierat sig för Safe Harbor-principerna när det gäller offline-, online- och manuell bearbetning av kundernas personuppgifter. Safe Harbor-avtalet reglerar vilka krav som ställs på dataskydd av personuppgifter från EU-medborgare i de fall då Intel överför sådan information till USA. Du finner ytterligare information om Safe Harbor på Förenta staternas handelsministeriums webbplats.

F: Kan jag administrera mina prenumerationer på elektroniska nyhetsbrev online?
S:
Ja, du kan komma åt och uppdatera dina önskemål om kommunikation på följande sätt: besök webbsidan för den specifika produkten eller tjänsten; besök Intel Subscription Center; besök Intel Profile Center; eller kontakta oss med hjälp av onlineformuläret.

F: Vad menas med "personlig anpassning" av en webbsida eller ett nyhetsbrev?
S:
En webbsida eller ett nyhetsbrev med personlig anpassning ger slutanvändarna tillgång till viss information som de själva bett om. Enskilda användare kan modifiera vissa av Intels webbsidor eller nyhetsbrev efter sina personliga önskemål baserat på den personliga information de anger.

F: Varför har Intel särskilda regler för skydd av personuppgifter för återförsäljare?
S:
Intels regler för återförsäljare är ett tillägg till Intels regler för skydd av personuppgifter online som behandlar sådant som specifikt rör återförsäljare. Här beskriver vi hur vi samlar in, använder och skyddar de personuppgifter som samlats in från medlemmar i Intels återförsäljarkanal via Intel® Reseller Center-webbsidorna på http://www.intel.com/reseller/ eller via något av Intel Channel Membership-programmen för systemutvecklare.

F: Varför har Intel servicevillkor för sociala mediewebbplatser?
S:
Servicevillkoren beskriver den specifika praxis för skydd av personuppgifter som gäller för den aktuella kampanjen. De kan t.ex. ange vilken personlig information som kommer att bli offentlig.

F: Var hittar jag utbildningsmaterial om hur jag skyddar mina personuppgifter?
S:
TRUSTe Educate Yourself, OnGuard Online och TRUSTe Be Safe Online: Ten Tips to Protect your Personal Information on the Internet.

Senast uppdaterat: April 2009