• <Läs mer på Intel.com

Intel – regler för skydd av personuppgifter online

Intels fullständiga regler för skydd av personuppgifter online och denna sammanfattning gäller för alla Intels webbplatser världen över.

Vår webbplats använder cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se vår Cookieinformation

Personuppgifter

Intel samlar in personuppgifter av många olika anledningar. Vi kan t.ex. behöva dem för att kunna leverera en produkt eller tjänst som du beställt, ge dig tillträde till online-aktiviteter eller ge dig personligt anpassad information. I samband med att vi ber om uppgifter förklarar vi varför vi behöver dem och sparar dem för de ändamål vi angav när de samlades in eller för att gällande lagar och bestämmelser kräver det.

Användningsområden

Intel kommer att använda dina personuppgifter för det ändamål de samlades in för. Vi kommer inte att använda dina uppgifter för annat ändamål utan att först be om ditt tillstånd. Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till Intel Corporation i USA, till andra Intel-dotterbolag världen över eller till behöriga tredjepartsföretag. Vi tillåter inte tredje part att använda dina personuppgifter för annat ändamål.

Alternativ

Du kan komma åt och uppdatera dina personuppgifter och önskemål om kommunikation·på följande sätt: besök webbsidan för den specifika produkten eller tjänsten; besök Intel Subscription Center; besökIntel Profile Center; eller kontakta oss med hjälp av onlineformuläret.

Så här kontaktar du oss

Du kan kontakta Intel genom att klicka på Kontakta oss och använda formuläret eller skicka ett brev till nedanstående adress. Ange dina kontaktuppgifter, namnet på Intels webbsida eller tjänst samt en detaljerad beskrivning av ditt ärende eller din fråga angående integritetsskydd.

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Senast uppdaterat: Januari 2009