• <Läs mer på Intel.com

En dag i en kunds liv med en Intel®-surfplatta