• <Läs mer på Intel.com

Intelligent System Advertising with 3rd Gen Intel® Core™ Processor