• <Läs mer på Intel.com

Intel® Pentium® 4 Processor, Intel® E7205 Chipset: Design Guide

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat