• <Läs mer på Intel.com

Intel Pentium Processor E6000/E5000 Series: Datasheet

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat