• <Läs mer på Intel.com

Intel® Pentium® P6000/U5000 Mobile Processor Series: Spec Update

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat