• <Läs mer på Intel.com

Intel® Xeon® Processor 3000 Series Thermal/Mechanical Design Guide

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat