The Next Leap in Performance and Capabilities for Your Software Defined Infrastructure1

Intel® Xeon® processor E5-4600/2600/1600 v4 product family

The digital services of tomorrow require modern data centers running on software defined infrastructure optimized for agility, operational efficiency, and scalability on demand. Architect that next-generation foundation today with infrastructure solutions built on the powerful Intel® Xeon® processor E5-4600 v4 product family. The Intel® Xeon® processor E5-4600 v4 product family provides 4-socket, high-density, energy-efficient compute resources to support larger workloads and high virtual machine densities in your data center or cloud.

Versatility for Diverse Applications and Workloads

Provide agile services delivery for cloud and traditional applications and workloads with versatility across diverse workloads, including:

 • Cloud deployments that require scalability, agility, and orchestration capabilities across compute, network, and storage.
 • Improved bandwidth and reduced latency for your most demanding high-performance computing (HPC) workloads and applications.
 • Cloud-based network architectures supporting high throughput, low latency, and agile delivery of network services such as network functions virtualization (NFV) and software-defined networking (SDN).
 • Intelligent and complex storage systems requiring high performance, increased memory, and greater I/O bandwidth.

Read the Intel® Xeon® processor E5-2600 v4 product family brief ›

Read the Intel® Xeon® processor E5-4600 v4 product family brief ›

Optimize Workload Performance

Innovative technologies are built onto the silicon to optimize performance based on workload demands2, including:

 • Great performance and energy efficiency.
 • Higher core counts and higher memory bandwidth with up to 22 cores and 44 threads per socket, up to 55 MB last-level cache (LLC) per socket, and up to 2400 MT/s DDR4 memory speed.
 • Increased parallel workload performance with Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX), boosting performance for online transaction processing (OLTP) and other multi-thread workloads.
 • Improved performance with heterogeneous workloads.
 • New virtualization capabilities including posted interrupts, page modification logging, and virtual machine (VM) enter and exit latency reduction.

View the overview animation ›

View the world record page ›

Dynamically Manage Shared Resources Efficiently

Increase visibility and control over shared resources, improving utilization and delivering high-quality SLAs with Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT)2.

 • Cache Monitoring Technology provides visibility into the L3 cache at an individual application and VM level.
 • Cache Allocation Technology enables workload prioritization, consolidation, and resource partitioning to manage efficient use of shared resources.
 • Code and Data Prioritization Technology enables programmatic control over both code and data placement in the LLC.
 • Memory Bandwidth Monitoring checks for memory bandwidth conflict issues and enables application migration.

Learn more about Intel® Resource Director Technology ›

A Foundation for Trust and Security

Build on robust end-to-end hardware-assisted platform security with new enhancements that help protect data and platform.2 3

 • Accelerated cryptographic performance moves encrypted data fast over secure connections.
 • Improved security keys safeguard network access and deepen platform protection by strengthening memory and CPU defense from stealthy network attacks.
 • #VE, a new processor virtualization exception, enhances stealthy malware detection in server platforms and prevents classes of zero-day attacks in real time.
 • Supervisor Mode Access Prevention (SMAP), a CPU-based security mechanism, prevents unintended supervisor mode accesses to data on user pages.

Produkt- och prestandainformation

1

Resultat baserade på interna Intel-mätningar.  Se Tester/konfiguration nedan.  Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel-mikroprocessorer. Prestandatester, som SYSmark och MobileMark, mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. För mer fullständig information, gå till http://www.intel.com/performance/datacenter.

Test/konfigurationer:

Upp till 21 % för prestandaökningsanspråk baserat på OLTP-mäklarfirma och lagerställes arbetsbelastningar:

 • Mäklarfirma OLTP: 1-nod, 2 x Intel® Xeon® processorer E5-2699 v3 med 512 GB totalt minne på Windows Server* 2012 R2 datorhall med SQL Server 2012. Datakälla: Begäran nummer: 402, Benchmark: TPC Benchmark* E (TPC-E), Poäng: 3576 jämfört med 1-nod, 2 x Intel® Xeon® processor E5-2699 v4 med 512 GB totalt minne på Windows Server* 2012 R2 Standard med SQL Server 2014. Datakälla: Begäran nummer: 1640, Benchmark: TPC Benchmark* E (TPC-E), Poäng: 4373 Högre är bättre
 • OLTP för lagerställe: 1-nod, 2 x Intel® Xeon® processor E5-2699 v3 med 512 GB totalt minne på Red Hat Enterprise Linux* 6.5-kärna 2.6.32-431 med ledande databasleverantör. Datakälla: Begäran nummer: 235, Poäng: 2,760,000 tpm jämfört med 1-nod, 2 x Intel® Xeon® processor E5-2699 v4 med 512 GB totalt minne på Red Hat Enterprise Linux* 7.1-kärna 3.10.0-229 med ledande databasleverantör. Datakälla: Begäran nummer: 1646, Poäng: 3,143,848 Högre är bättre

Upp till 29 % prestandaökningsanspråk på HammerDB arbetsbelastning:

 • HammerDB: 1-nod, 2 x Intel® Xeon® processorer E5-2699 v3 med 384 GB totalt minne på Oracle Linux* 6.5 genom att använda en ledande databasleverantör med 800 lagerställen. Datakälla: Begäran nummer: 46, Benchmark: HammerDB, Poäng: 3,184,852 jämfört med 1-nod, 2 x Intel® Xeon® processorer E5-2699 v4 med 384 GB totalt minne på Red Hat Enterprise Linux* 7.1-kärna 3.10.0-229 med ledande databasleverantör (inklusive databas och nät) med 800 lagerställen, HammerDB 2.18. Datakälla: Begäran nummer: 1645, Benchmark: HammerDB*, Poäng: 4,135,676 Högre är bättre

Upp till 31 % prestandaökning baserad på Intel Optimerad MP LINPACK-arbetsbelastning (MPL), som kör Red Hat Enterprise Linux* (RHEL):

 • LINPACK: 1-nod, 2 x Intel® Xeon® processorer E5-2699 v3 med 64 GB totalt minne på CentOS* med MP_LINPACK 11.3.1 (Composer XE 2016 U1) @ 80,000 problemstorlek. Datakälla: Begäran nummer: 1636, Benchmark: Intel® optimerad MP LINPACK, Poäng: 1096 jämfört med 1-nod, 2 x Intel® Xeon® processorer E5-2699 v4 med 64 GB totalt minne på Red Hat Enterprise Linux* 7.0-kärna 3.10.0-123 med MP_LINPACK 11.3.1 (Composer XE 2016 U1). Datakälla: Begäran nummer: 1636, Benchmark: Intel® optimerad MP LINPACK, Poäng: 1446 Högre är bättre

Upp till 2,7x mer VM baserade på Intel Virtualized Consolidation-arbetsbelastning uppskattar jämförelsen 2x Intel Xeon-processor E5-2690 (8C) som stödjer 21 VM till 2x Intel Xeon-processor E5-2699 v4 (22C) som stödjer 58 VM

 • 1-nod, 2 x Intel® Xeon® processor E5-2690 med 256 GB totalt minne på VMware ESXi* 6.0 GA. Datakälla: Begäran nummer: 1718 till 1-nod, 2 x Intel® Xeon® processor E5-2699 v4 med 512 GB totalt minne på VMware ESXi* 6.0 uppdatering 1 build 3029758. Datakälla: Begäran nummer: 1637
2

Funktioner och fördelar med Intels teknik varierar beroende på systemkonfiguration och kan kräva aktiverad maskinvara, programvara eller aktivering av tjänst. Prestandan varierar beroende på systemkonfiguration. Inget datorsystem kan vara helt och hållet säkert. Tala med systemtillverkaren eller återförsäljaren, eller få mer information på http://support.intel.com.

3

Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel® mikroprocessorer. Prestandatester, som SYSmark och MobileMark, mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. Läs mer på http://www.intel.se/performance.

Resultat har uppmätts av Intel baserat på programvara, benchmark eller annan information från tredje parter och tillhandahålls endast för informationsändamål.  Alla skillnader i design eller konfiguration av systemets maskinvara eller programvara kan påverka verkliga prestanda. Intel styr inte och granskar inte designen eller implementeringen av tredje parts information som det hänvisas till i detta dokument. Intel uppmuntrar alla sina kunder att gå till webbplatserna för de tredje parter eller andra källor som det hänvisas till för att bekräfta huruvida data som hänvisas till är korrekta och återspeglar prestanda i system som finns tillgängliga för inköp.