Den webbläsarversion som du använder rekommenderas inte för den här webbplatsen.
Du bör uppgradera till den senaste versionen av webbläsaren genom att klicka på någon av följande länkar.

Fantastiskt för dina högparallellapplikationer

Intel® Xeon Phi™ hjälpprocessorer, baserade på Intel® MIC-arkitektur (Intel Many Integrated Core), kompletterar utmärkta prestanda och energisnålheten i processorfamiljen Intel® Xeon® E5 för att möjliggöra dramatiska prestanda för några av dagens mest krävande applikationer - upp till 1,2 teraFLOPS (floating point operations per second) per hjälpprocessor.1 Du kan nu uppnå optimerade prestanda för även dina mest högparallella tekniska bearbetningsarbetsbelastningar, samtidigt som det upprätthålls en enhetlig miljö för maskinvara och programvara.2 3 4

Hitta den bästa processorn för din datorhall


Försäljningsställen

Driv högre prestanda med mer flexibilitet

Beståndsdelar i Intel® Scalable System Framework

Stimulera din insikt med en balanserad, skalbar och flexibel systemkonstruktion som kan hantera både beräknings- och datakrävande arbetsbelastningar.

Produkt- och prestandainformation

1

Anspråk baserat på beräknad teoretisk Peak Double-precision prestandakapacitet för en enda coprocessor. 16 DP FLOPS/klocka/kärna * 61 kärnor * 1,238 GHz = 1,208 TeraFLOPS.

2

Egenskaperna och fördelarna med Intel® tekniker är beroende av systemkonfiguration och kan kräva aktiverad maskinvara, programvara eller aktivering av tjänst. Prestandan varierar beroende på systemkonfiguration. Inget datorsystem kan vara helt och hållet säkert. Tala med systemtillverkaren eller återförsäljaren eller få mer information på http://www.intel.com.

3

Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel® mikroprocessorer. Prestandatester, som SYSmark och MobileMark, mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. Läs mer på www.intel.com/performance.

4

Kostnadsreduktionsscenarier som beskrivs är avsedda som exempel på hur en viss Intel® baserad produkt, under angivna omständigheter och med angivna konfigurationer, kan påverka framtida kostnader och ge kostnadsbesparingar. Omständigheterna varierar. Intel garanterar inte några kostnader eller kostnadsreduktioner.

5

Resultat har beräknats baserat på intern Intel-analys och tillhandahålls endast för informationsändamål. Skillnader i systemets maskinvaru- eller programvarudesign eller -konfiguration kan påverka faktiska prestanda.

6

Beräknad teoretisk Peak Double-precision FLOPS (2 x Intel® Xeon® E5-2697v2-processor (12 kärnor, 2,7 GHz) jämfört med 1 x Intel® Xeon Phi™ coprocessor 7120P (61 kärnor, 1,238 GHz) (518 GF/s jämfört med 1208 GF/s)

7

2 socket server med Intel® Xeon® E5-2697v2-processor jämfört med en enkel Intel® Xeon Phi™ coprocessor 5120D (Intel-mätt DGEMM prestanda/watt poäng 548 GF/s vid 451W jämfört med 837 GFlop/s vid 225W)

8

2 socket server med Intel® Xeon® E5-2600-processorfamiljen jämfört med Intel® Xeon Phi™ coprocessor (7.04x: uppmätt av Intel december 2013. 2 socket E5-2697v2 (12 kärnor, 2,7 GHz) jämfört med 1 Intel® Xeon Phi™ coprocessor 7120P (61 kärnor, 1,238 GHz) på en enda Precision Monte Carlo-simulation.  78,444 Koptions/sek jämfört med 552,41 Koptions/sek)