Intel® Xeon® E5 v2-processor

  • Hjärtat i ett rörligt, effektivt datacenter som klarar av organisationens olika behov

Processorfamiljen Intel® Xeon® E5

Verktyg

 

Produkt- och prestandainformation

open

1. Programvara och arbetsbelastningar som används i prestandatest kan ha anpassats särskilt för att användas på Intel mikroprocessorer. Prestandatester, som SYSmark och MobileMark, mäts med hjälp av särskilda datorsystem, komponenter, program, åtgärder och funktioner. Om någon av de här faktorerna ändras kan även utfallet av testet ändras. Du bör jämföra med annan information och andra prestandatest för att få en helt rättvisande bild inför köpet, inklusive prestanda för den tänkta produkten i kombination med andra produkter. Läs mer på http://www.intel.com/performance. Resultat har uppmätts av Intel baserat på programvara, benchmark eller annan information från tredje parter och tillhandahålls endast för informationsändamål.  Alla skillnader i design eller konfiguration av systemets maskinvara eller programvara kan påverka verkliga prestanda. Intel styr inte och granskar inte designen eller implementeringen av tredje parts information som det hänvisas till i detta dokument. Intel uppmuntrar alla sina kunder att gå till webbplatserna för de tredje parter eller andra källor som det hänvisas till för att bekräfta huruvida data som hänvisas till är korrekta och återspeglar prestanda i system som finns tillgängliga för inköp.

2. Grundkonfiguration och resultat på benchmark SPECVirt_sc*2013: Plattform med två Intel® Xeon® processorer E5-2690, 256 GB minne, RHEL 6.4(KVM). Baslinjekälla enligt juli 2013. Resultat: 624,9 @ 37 VMs. Ny konfiguration: IBM-system x3650 M4*-plattform med två Intel Xeon-processorer E5-2697 v2, 512 GB minne, RHEL 6,4 (KVM). Källa: Inlämnat till SPEC* för granskning/publicering från 10 sep 2013. Resultat: 947,9 @ 57 VMs.

3. Intel-mätningar för genomsnittlig tid för en I/O-enhetsavläsning med lokalt systemminne i viloläge. Förbättring jämför produktfamiljen Intel® Xeon®-processor E5-2600 (230 ns) med Intel Xeon-processor 5500-serien (340 ns). Baslinjekonfiguration: Ett Intel-system med två Intel® Xeon-processorer E5520 (2,26 GHz, 4C), 12 GB minne vid 1333, C-States inaktiverad, Intel® Turbo Boost Technology inaktiverad, SMT inaktiverad, Rubicon* PCIe* 2.0 x8. Ny konfiguration: Meridian-system med två Intel® Xeon-processorer E5-2665 (C0-stepping, 2,4 GHz, 8C), 32 GB minne med 1600 MHz, C-States aktiverad, Intel® Turbo Boost Technology aktiverad. Mätningarna togs med en LeCroy* PCIe*-protokollanalysator med Intels interna Rubicon- (PCIe* 2.0) och Florin-testkort (PCIe* 3.0) och kördes under Windows* 2008 R2 med SP1.

4. Prestandajämförelse med SPECfp*_rate_base2006-benchmarkresultat vid samma TDP. Baslinjeresultat 271 på tidigare generations 2S Intel® Xeon®-processor X5690 baserat på bästa publikation på www.spec.org med Intel® Compiler 12.1 fram till den 17 januari 2012. För mer information, gå till: www.spec.org/cpu2006/results/res2012q1/cpu2006-20111219-19195.html. Nytt resultat på 466 baserat på Intels internt uppmätta uppskattningar med en Intel-plattform, kodnamn Canoe Pass, med två Intel® Xeon®-processorer E5-2680, Intel® Turbo Boost Technology aktiverad, Enhanced Intel SpeedStep® Technology aktiverad, Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) aktiverad, 64 GB RAM, Intel® Compiler 12.1, THP inaktiverad, Red Hat Enterprise Linux* Server 6.1.