• <Läs mer på Intel.com

Intel® Xeon® Processor Voltage Regulator Down: Design Guidelines

Den här PDF-filen är tyvärr endast tillgänglig i hämtningsformat