• <Läs mer på Intel.com

Intel® LGA13XX Socket: System Factory Mandarin