• <Läs mer på Intel.com

Intel® LGA1567 Socket: Board Factory