Certifikat för tillhandahållande av Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)

Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), som ingår i Intel® vPro™ Technology, har en mängd inbyggda plattformsfunktioner och plugin-program för hantering och säkerhet, så att IT-avdelningen bättre kan identifiera, laga och skydda datortillgångarna i nätverket. Om de här funktionerna ska gå att använda måste först en klientdator med Intel® AMT ställas in och konfigureras så att den fungerar i företagets nätverk. Den här processen kallas normalt för ett "tillhandahållande" eller en "implementation". Resurserna på den här sidan kan vara nyttiga referenser när du köper ditt certifikat för tillhandahållande.

En introduktion till urvalet av Intel® AMT-fjärrkonfigureringscertifikat ›

Implementera Intel® vPro™ Technology ›

Försäljarcertifikat med stöd för Intel® AMT

Så här köper och installerar du Comodo*-certifikat för fjärrkonfigurering av Intel® AMT med stegvisa instruktioner.

Ladda ned nu

Så här köper och installerar du ett Entrust*-certifikat som matchar det förinstallerade Entrust*-fingeravtrycket, så att du kan utföra konfigurering och underhåll via fjärranslutning med Intel® SCS (Intel® Setup and Configuration Software).

Ladda ned nu

Så här köper och installerar du Go Daddy-certifikat för inställning och konfigurering av Intel® AMT med stegvisa instruktioner och skärmbilder.

Ladda ned nu

Så här köper och installerar du Symantec*-certifikat för fjärransluten inställning och konfigurering av Intel® AMT.

Ladda ned nu

Support för Intel® vPro™ Technology


Relaterade produkter och tekniker

Företags datornätverk sträcker sig idag över hela kontoret och vidare till molntjänster och innefattar allt fler enheter som måste skötas om. Sänk kostnaderna för support på plats med Intel® AMT för nya enheter baserade på 7:e generationens Intel® Core™ vPro™ processor och upptäck, skydda och återställ via fjärrstyrning.1 Även utan ström eller i händelse av ett operativsystemfel, kan du lätt behålla kontrollen med Intel® AMT:s funktioner utanför bandet.

Läs mer

Företagsdatorer med Intel® Core™ vPro™ processorer med Intel® vPro™ Technology tar intelligent klientdatoranvändning till nästa nivå: maximerad maskinvaruassisterad säkerhet, enklare datorhantering och en mer responsiv och anpassningsbar prestanda.1

Läs mer

Effektivisera produktiviteten med prestanda för seriösa företag, multitaskingfunktioner för maximal effektivitet och oöverträffad batteritid på upp till 10 timmar.

Läs mer

Produkt- och prestandainformation

1

Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats och på it-miljön. Mer information finns på: http://www.intel.se/content/www/se/sv/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html.