Certifikat för tillhandahållande av Intel® vPro™ Technology

Intel® Active Management Technology (Intel® AMT), som ingår i Intel® vPro™ Technology, har en mängd inbyggda plattformsfunktioner och plugin-program för hantering och säkerhet, så att IT-avdelningen bättre kan identifiera, laga och skydda datortillgångarna i nätverket. Om de här funktionerna ska gå att använda måste först en klientdator med Intel® AMT ställas in och konfigureras så att den fungerar i företagets nätverk. Den här processen kallas normalt för ett "tillhandahållande" eller en "implementation".

Entrust*

Entrust

Så här köper och installerar du ett Entrust-certifikat som matchar det förinstallerade Entrust-fingeravtrycket, så att du kan utföra konfigurering och underhåll via fjärranslutning med Intel® SCS (Intel® Setup and Configuration Software).

Ladda ned nu >

Ladda ned nu >

Go Daddy

Så här köper och installerar du Go Daddy-certifikat för inställning och konfigurering av Intel AMT med stegvisa instruktioner och skärmbilder.

Ladda ned nu >

Ladda ned nu >

Symantec

Så här köper och installerar du Symantec-certifikat för fjärransluten inställning och konfigurering av Intel AMT.

Ladda ned nu >