• <Läs mer på Intel.com

Fjärrhantering av nätverk

Diagnostisera, hantera och skydda nätverksanslutna system

IT-organisationer ställs inför utmaningen att skydda hela företaget i en allt mer global affärsmiljö, med allt från stationära och bärbara datorer till bankomater, självbetjäningsstationer och POS-terminaler. Intel® vPro™ Technology1 är inbyggd i Intel® Core™ vPro™-processorer och -chipset, och har funktioner för fjärrhantering och fjärrsäkerhet som hjälper dig att hantera, övervaka och skydda dina system.2

Intel® vPro™ Technology: Intelligent maskinvarubaserad säkerhet

Intel® vPro™ Technology: Intelligent maskinvarubaserad säkerhet

Intel Core vPro-processorfamiljen har en gedigen uppsättning inbäddade säkerhets- och hanteringsfunktioner som är avsedda att minimera IT-problem. Med Intel Core vPro-processorer kan IT-avdelningen snabbt och enkelt:

Se hur IT-verksamhetsnyttan förbättras med Intel® vPro™ Technology >

Förbättra kundernas upplevelser i detaljhandeln

När detaljhandelsenheter såsom självbetjäningsstationer, POS-terminaler och bankomater utrustas med Intel® Core™ vPro™ Technology1 kan de användas till mer än transaktioner. De kan bidra till en mer avancerad kundupplevelse via intelligent prestanda, säkerhet och stabilitet.

Se hur BMW drar fördel av Intel® vPro™ Technology >

Se fördelarna med Intel® vPro™ Technology i detaljhandeln >

Konversationer

Produkt- och prestandainformation

open

1. Intel® vPro™ Technology är sofistikerat och måste installeras och aktiveras. Vilka funktioner som finns och vilka resultat du får beror på hur maskin- och programvara har installerats och konfigurerats och på it-miljön. Om du vill veta mer går du in på: www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/vpro/vpro-technology-general.html. 

2. Inget system kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. Chipset, BIOS, inbyggd programvara och programvara med datakryptering måste vara aktiverade och du måste ha tjänstaktivering hos en kompetent leverantör. Du kan få mer information om tillgänglighet och funktioner från systemets tillverkare och din leverantör. Tjänsten kanske inte finns tillgängliga i alla länder. Intel antar inget ansvar för förlorade eller stulna data och/eller system eller några andra resulterande skador. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/anti-theft/anti-theft-general-technology.html.

3. Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet under alla omständigheter. Intel® Trusted Execution Technology kräver ett datorsystem med Intel® Virtualization Technology, en Intel TXT-aktiverad processor, chipset, BIOS, Authenticated Code-moduler och Intel TXT-kompatibel uppmätt startad miljö (MLE eller measured launched environment). En uppmätt startad miljö består av en virtuell maskinmonitor, ett operativsystem eller ett program. Dessutom kräver Intel TXT att systemet innehåller TPM v1.2, enligt vad som definieras av Trusted Computing Group, och specifik programvara för vissa användningsområden. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/data-security/security-overview-general-technology.html.

4. Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) kräver ett datorsystem med aktiverad Intel®-processor, BIOS och VMM (virtual machine monitor, virtuell maskinövervakare). Funktionalitet, prestanda och andra fördelar varierar beroende på konfiguration av maskinvara och programvara. Alla program är inte nödvändigtvis kompatibla med alla operativsystem. Fråga tillverkaren av din dator. För mer information, gå till www.intel.com/content/www/us/en/virtualization/virtualization-technology/hardware-assist-virtualization-technology.html.

5. Säkerhetsfunktioner som aktiveras av Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) kräver chipset, nätverksmaskinvara och programvara och anslutning till företagsnätverk. Intel AMT kanske inte finns tillgängligt eller vissa funktioner kan vara begränsade över en värds operativsystembaserade VPN eller vid anslutning trådlöst, på batteridrift eller då den är i vänteläge, viloläge, eller avstängd. Vid installationen måste kunden ändra konfigurationen för att viss funktionalitet ska erhållas. Även skript för administrationsstationen kan behöva ändras eller så kan befintliga säkerhetssystem behöva integreras. För mer information, gå till http://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-active-management-technology.html.

6. Inget datorsystem kan tillhandahålla absolut säkerhet. Förutsättningar är aktiverad Intel® processor, aktiverat chipset och inbyggd programvara och programvara som optimerats för att använda teknikerna. Fråga systemets tillverkare och programvaruleverantören om du vill veta mer.

7. Software and workloads used in performance tests may have been optimized for performance only on Intel® microprocessors. Performance tests, such as SYSmark and MobileMark, are measured using specific computer systems, components, software, operations, and functions. Any change to any of those factors may cause the results to vary. You should consult other information and performance tests to assist you in fully evaluating your contemplated purchases, including the performance of that product when combined with other products. For more information, go to www.intel.com/performance.

8. Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) kräver ett datorsystem med en Intel® AES-NI-aktiverad processor, såväl som icke-Intel-programvara för att köra instruktionerna i rätt ordning. Intel® AES-NI finns tillgängligt på vissa Intel®-processorer. För tillgång, tala med din återförsäljare eller systemtillverkare. För mer information, gå till software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni.